Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Приладобудівний факультет

Освітні програми кафедри
Освітні програми кафедри

Кафедра інформаційно-вимірювальних систем веде набір за трьома освітніми програмами

Оціни шанси на вступ на кафедру ІВТ
Оціни шанси на вступ на кафедру ІВТ

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Приладобудівний факультет

Освітні програми

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського веде набір на спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за наступними освітніми програмами:
Інформаційні вимірювальні технології (перший бакалаврський рівень)
Інформаційні вимірювальні технології (другий магістерський рівень)
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (третій освітньо-науковий рівень)

Вступ 2022

Дізнайся як вступити на нашу кафедру. Обери освітній рівень:

Громадське обговорення – оновлення освітніх програм

Шановні фахівці у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, стейкхолдери, роботодавці, викладачі, випускники, студенти та аспіранти!

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує вас долучитися до громадського обговорення освітніх програм (ОП), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

З проєктами освітніх програм можна ознайомитися за посиланнями нижче. Висловити свої зауваження і пропозиції та заповнити анкету із вашими пропозиціями щодо підвищення якості ОП можна на електронну пошту гарантів освітніх програм, за спеціальною анкетою до кожної ОП або залишити коментарі на нашій сторінці Facebook «Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Громадське обговорення проходитиме до 17.11.2022 р.

ОП «Інформаційні вимірювальні технології»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Посилання на проєкт освітньої програми: https://ivt.kpi.ua/op-go-bak-152-22-2/
https://ivt.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/10/2022_proekt_op_bak_ivt.docx

Громадське обговорення ОП «Інформаційні вимірювальні технології» 1-го бакалаврського рівня

Форма для висловлювання пропозицій, зауважень, коментарів:
https://ivt.kpi.ua/propositions-form/

Гарант освітньої програми: к.т.н., доцент Шведова Вікторія Вікторівна (shvedova_viktoriya@ukr.net)


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Посилання на проєкт освітньої програми: https://ivt.kpi.ua/op-go-mag-152-22-2/
https://ivt.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/10/proyekt-ppo-magistra-2022.pdf

Форма для висловлювання пропозицій, зауважень, коментарів:
https://ivt.kpi.ua/propositions-form/

Гарант освітньої програми: д.т.н., професор Защепкіна Наталія Миколаївна (nanic1604@gmail.com)


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Посилання на проєкт освітньої програми:
https://ivt.kpi.ua/op-go-phd-152-22/
https://ivt.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/11/152_onpd_mivt_2022_project.pdf

Форма для висловлювання пропозицій, зауважень, коментарів:
https://ivt.kpi.ua/propositions-form/

Гарант освітньої програми: д.т.н., професор Єременко Володимир Станіславович (v.eremenko@kpi.ua)

Доступ до модулю обрання вибіркових дисциплін на 2023-24 н.р.

Шановні студенти!
З 04 березня буде відкрито доступ до модуля обрання вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Відкрита зустріч з експертами

В рамках акредитаційної експертизи освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» провдиться відкрита зустріч з експертами.

Наявність в науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка літератури

Наявність в науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка (https://www.library.kpi.ua) літератури, що може бути використана студентами при вивченні освітніх компонентів ОП «Інформаційні вимірювальні технології» різних рівнів підготовки.

Наші наукові розробки – всеукраїнський конкурс Sikorsky Challenge

ФАКТИ УКРАЇНА: Прозору куленепробивну броню можна ставити на машини військових замість скла: в Україні створено унікальну технологію

Теорія електричних сигналів і кіл. Курс лекцій

Теорія електричних сигналів і кіл. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 29.13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 454 с.– Назва з екрана.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, що виконувались на кафедрах у межах робочого часу викладачів 2022

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ, що виконувались на кафедрах у межах робочого часу викладачів у 2022 році та проект на 2023 рік

Громадське обговорення ОП «Інформаційні вимірювальні технології» 1-го бакалаврського рівня

В ході громадського обговорення ОП «Інформаційні вимірювальні технології» 1-го бакалаврського рівня надійшли відгуки від провідних організацій та фахівців у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.