Офіційні документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюються такими документами:

 • Закон України «Про вищу освіту»,  розділ VIII, стаття 46 «Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n805);
 • Закон України «Про вищу освіту», стаття 62 «Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n1003);
 • Закон України «Про вищу освіту», стаття 63 «Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru#Stru);
 • Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», ст. 13 частина 3, абзац 2 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15#n163);
 • Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря  (https://kpi.ua/code);
 • Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/statute);
 • Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/regulations);
 • Положення про поточний, календарний та семестровий контроль в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/document_control);
 • Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/37);
 • Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://osvita.kpi.ua/node/178);
 • Правила внутрішнього розпорядку (https://kpi.ua/admin-rule);
 • Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ „КПІ” (https://kpi.ua/admin-rule-hostel);
 • Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/117)
 • Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/188);
 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35);
 • Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X: Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1881); Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1898);
 • Кримінальний кодекс України:Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2147);Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2147).
 • Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/competition  або https://document.kpi.ua/files/2021_HY-201.pdf), який розроблено на підставі Статуту та Колективного договору університету (https://kpi.ua/agreement).
 • Правилами прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (https://pk.kpi.ua/official-documents/).
 • Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/124).
 • Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/185).

Офіційні документи та посилання на веб-сторінки:

НазваАдреса веб-сторінки
Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки  https://osvita.kpi.ua/node/116 або https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy_0.pdf
Положення про комісію з питань розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-134.pdf  
Наказ НУ/217/2022 від 09.12.2022 р. «Про вдосконалення системи управління КПІ ім. Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2022_HY-217.pdf
Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікаційhttps://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/39 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/185  
Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-39 ; https://osvita.kpi.ua/node/178  
ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ (ЗУ-Каталог) вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2022)https://osvita.kpi.ua/node/118
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/168 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf
Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf
Положення про індивідуальний навчальний план студента  КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/117  
Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського (п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності) https://osvita.kpi.ua/node/124 або https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf
Порядок оформлення академічної мобільності, ініційованої здобувачами вищої освіти НОН/315/2022 від 08.11.2022https://mobilnist.kpi.ua/documents/   https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-315.pdf
ПОЛОЖЕННЯ про комплексний моніторинг якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/183
Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf або https://osvita.kpi.ua/node/131
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf
Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/37 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf
Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf
Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/184
Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/172
Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo    
Затверджені стандарти вищої освіти  https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/121 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf
Положення про систему запобігання академічного плагіату в  КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/47 або https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf
Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck (таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)https://document.kpi.ua/2017_1-437
Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/35
Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/173
Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/files/etic_comission.pdf
Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4)https://osvita.kpi.ua/code або https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf    
Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/182
Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/2020_7-170 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-224   
План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2021_HY-103
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності https://kpi.ua/academic-integrity  
Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/2022_HY-165 https://osvita.kpi.ua/node/841
Участь КПІ імені Ігоря Сікорського у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»https://kpi.ua/2020-Academic-IQ
Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенкаhttps://kpi.ua/library-science
Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесностіhttps://document.kpi.ua/files/2021_CHBC-53.pdf  
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/32  
Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/35
Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режиміhttps://osvita.kpi.ua/node/368 або https://document.kpi.ua/2020_HY-22
Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освітіhttps://osvita.kpi.ua/node/179
Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/177
Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/137  
Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/188
Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf  
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf  
Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти,  з компаніями- партнерами/роботодавцямиhttps://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf  
Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/44  
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf  
Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)https://osvita.kpi.ua/competition або https://document.kpi.ua/2021_HY-201
Положення
про рейтингування науково-педагогічних працівників
КПІ ім. Ігоря Сікорського
https://osvita.kpi.ua/node/30  
Форма для деталізації інформації про рукопис навчального посібникаhttps://osvita.kpi.ua/posibnyk
Порядок надання грифів рукописам навчальних видань КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/46
Норми бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на 2021/2022, 2022/2023 навчальний рокиhttps://osvita.kpi.ua/node/45
Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://osvita.kpi.ua/node/714 або https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf
Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»http://ipo.kpi.ua/  
Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умовhttps://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf  
Положення про преміювання працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за публікації у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science Core Collectionhttps://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf      
Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf
Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник»https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf
Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рікhttps://kpi.ua/teacher-researcher  
Проведення конкурсного відбору проектів наукових дослідженьhttps://document.kpi.ua/2020_HOH-25
Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених https://document.kpi.ua/2021_HOH-237  
Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографіїhttps://kpi.ua/best-textbooks-competition  
Проведення самоаналізу діяльності кафедр університетуhttps://document.kpi.ua/files/2021_HOH-216.pdf
Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/op
Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП   Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2022 році (зі змінами)https://pk.kpi.ua/ https://pk.kpi.ua/official-documents/   https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules.pdf
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/187   https://document.kpi.ua/2021_HY-244 http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
Офіційний сайт відділу аспірантуриhttp://aspirantura.kpi.ua/
Документи до аспірантури Договір про навчання в Університетіhttp://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181  
Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендаційhttps://fl.kpi.ua/node/145
Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософіїhttps://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172  
Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf
Положення про науково-методичні комісії університету зі спеціальностей, групи забезпечення та гарантів освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/index.php/node/753
Наказ № НОН/261/2022 від 21.09.2022 р.
«Про затвердження науково-методичних комісій університету зі спеціальностей»
https://osvita.kpi.ua/node/134
Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://kpi.ua/admin-rule або https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf
Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпекиhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf  
Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf  
Графіки навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік (бакалаври, магістри)https://kpi.ua/index.php/year
Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського (ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2022 року № 206)https://kpi.ua/statute  
Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://osvita.kpi.ua/node/174
СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ)https://osvita.kpi.ua/node/725
Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ela.kpi.ua/  
Платформа дистанційного навчання «Сікорський»https://www.sikorsky-distance.org/  
Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://www.library.kpi.ua/
Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://sport.kpi.ua/
Оздоровленняhttps://relax.kpi.ua/
Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://ecampus.kpi.ua
Розклад занять та екзаменаційних сесійhttp://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
Відділ професійної орієнтації – центр розвитку кар’єри ДНВР КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttp://rabota.kpi.ua/
Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентівhttps://document.kpi.ua/2021_HY-216
ННЦ ПС «Соціоплюс»https://socioplus.kpi.ua/
Асоціації випускників Університетуhttp://alumni.kpi.ua/
Студентської соціальної службиhttp://sss.kpi.ua/
Кабінет психолога Студентської соціальної службиhttps://psybooking.simplybook.it/v2/
Кабінет психологічного консультуванняhttps://kpi.ua/kpk
Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studmisto.kpi.ua/
Студентська рада КПІ ім. Ігоря Сікорського Студентське самоврядування (п.13 Статуту)    https://kpi.ua/web_studrada https://kpi.ua/statute#_Toc105500416    
Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорськогоhttps://studprofkom.kpi.ua/
Матеріально-технічне забезпечення  КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик)https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ