Основні етапи підготовки магістерської дисертації до захисту студентів кафедри ІВТ

Студентам кафедри ІВТ необхідно до 4 січня 2024 року надати магістерську дисертацію для перевірки на плагіат, пройти наступні етапи, після чого з 15 січня починається захист робіт.

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобув. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології», сертифікатної програми «Інформаційні технології екологічної безпеки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Защепкіна Наталія Миколаївна, Здоренко Валерій Георгійович. – Електронні текстові данні (1 файл: 501.5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 52 с. – Назва з екрана.

Рецензенти магістерських робіт студентів гр. ПН-з91мп

Теми магістерських дисертацій, наукові керівники та рецензенти на роботи студентів гр. ПН-з91мп

Графік захисту магістерських дисертацій групи ПН-91мп, ПН-з91мп

У грудні 2020 року відбудуться захисти магістерських дисертацій магістрантів груп ПН-91мп та ПН-з91мп.