Захист дисертації

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспіранта Козиря Олега Васильовича та його наукового керівника професора кафедри Туза Юліана Михайловчиа з успішним захистом дисертаційної роботи «Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (15 – Автоматизація та приладобудування).

Захист дисертації

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспіранта Семенюка Романа та його наукового керівника професора кафедри Яремчук Ніну Антонівну з успішним захистом дисертаційної роботи “Методи опрацювання вимірювальної та експертної інформації з застосуванням шкал класифікації” за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (15 – Автоматизація та приладобудування).

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу на освітній рівень магістра за освітньою програмою підготовки «Інформаційні вимірювальні технології» – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Відгук на освітньо-наукову програму (ТОВ «РОСТОК-ПРИЛАД ЛТД»)

Відгук на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Тематика науково-дослідних робіт

Науково-дослідна робота за замовленнями на кафедрі ІВТ у 2020 році виконувалась за 2 пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: 2. «Інформаційні та комунікаційні технології. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій»; 4. «Раціональне природокористування» Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату та Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.

Наукова школа – Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв

Наукова школа «Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв» створена у 70-х роках минулого століття на факультеті автоматики і приладобудування НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Керівником наукової школи на теперішній час є доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України, «Видатний діяч НТУУ «КПІ»» Туз Юліан Михайлович.

Відгук на освітньо-наукову програму (ДП «УКРМЕТЕРТЕСТСТАНДАРТ»)

Відгук на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»