Проєкти освітніх програм

ОПП магістра “Інформаційні вимірювальні технології та системи”, ОНП магістра “Інформаційні вимірювальні технології та системи”

Ярмарок вакансій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ярмарок вакансій «beAhead. Осінь 2020» відбудеться 16-20 листопада 2020
Організатор: Відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри.

Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів

Галаган, Р. М. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс] : монографія / Р. М. Галаган, В. С. Єременко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с. – Назва з екрана.

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун та ін. ; Інститут технічної теплофізики НАН України ; за ред. В. П. Бабака. – Київ, 2015. – 513 с. – Назва з екрану.

Тиждень очного навчання – ознайомчий тиждень 2020

ГРАФІК З 12 по 17 ЖОВТНЯ 2020 року 12 жовтня, 09:00-15:30 – Приїзд та розміщення в студмістечку іногородніх студентів. Зустріч біля головного входу у 1-ий корпус 12 жовтня, 16:00-17:30 – Зустріч на кафедрах з викладачами та кураторамиПН-01, ПН-п01, ПВ-01 – аудиторія 298-1 (головний корпус, енергокрило) 15 жовтня – отримання банківських…

Інформація про викладачів дисципліни “Загальна фізика”

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Загальна фізика НПП, що забезпечують викладання Генкін Олексій Михайлович Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП genkin_a@ukr.netTelegram: Олексій Генкін Короткий опис дисципліни (програмні цілі)   Форми та технології навчання   Посилання на робочу програму (силабус) та РСО   Посилання на ресурс, де розміщені навчальні…

Інформація про викладачів дисципліни “Інженерна графіка”

В результаті вивчення курсу студент має отримати знання, досвід роботи та свідомого застосування методів геометричного моделювання просторових форм, використання стандартів при виконанні робочих та складальних креслеників, спеціфікацій.