Відповідність тем аспірантів опублікованим працям їх керівників

Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників

Sikorsky Challenge 2022

26–28 жовтня у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відбувся XI Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2022: Інноваційна трансформація України».

Наукова робота студентів

В поточному році вчені та студенти кафедри брали участь у Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge»: Проект «E-Field Radial Charge (EFR Charge)» («Технологія безпровідної передачі електричної енергії на основі резонансу електричного поля»), стали фіналістами та переможцями у номінації «Краще стартап-рішення проблем клієнта».

Тематика науково-дослідних робіт

Науково-дослідна робота за замовленнями на кафедрі ІВТ у 2020 році виконувалась за 2 пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: 2. «Інформаційні та комунікаційні технології. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій»; 4. «Раціональне природокористування» Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату та Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.