Теорія та практика експериментальних досліджень

Теорія та практика експериментальних досліджень [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева. – Електронні текстові данні (1 файл 4,14 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 299 с.– Назва з екрана.

Наявність в науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка літератури

Наявність в науково-технічній бібліотеці ім. Г.І. Денисенка (https://www.library.kpi.ua) літератури, що може бути використана студентами при вивченні освітніх компонентів ОП «Інформаційні вимірювальні технології» різних рівнів підготовки.

Теорія електричних сигналів і кіл. Курс лекцій

Теорія електричних сигналів і кіл. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 29.13 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 454 с.– Назва з екрана.

Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем

Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем: Курс лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 10.95 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 301 с.

Теорія електричних сигналів і кіл. Курсова робота

Теорія електричних сигналів і кіл. Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 5.38 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 91 с. – Назва з екрана.

Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки

Навчальний посібник до виконання комп’ютерних лабораторних робіт дисципліни «Випробування та сертифікація засобів вимірювальної техніки», [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»,спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С.А. Затока. – Електронні текстові дані (7 файлів: 4,993 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 132 с.

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобув. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології», сертифікатної програми «Інформаційні технології екологічної безпеки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Защепкіна Наталія Миколаївна, Здоренко Валерій Георгійович. – Електронні текстові данні (1 файл: 501.5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 52 с. – Назва з екрана.

Практика: організація, підготовка, проведення

Практика: організація, підготовка, проведення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. А. Богдан, О. М. Маркіна, Н. М. Защепкіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. – Назва з екрана.

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології та системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,54 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 318 с. – Назва з екрана.

Теорія електричних сигналів і кіл

Теорія електричних сигналів і кіл: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] :
навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.М. Туз,
Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 12.2 Мбайт). –
Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 158 с.