Manufacturing Control of Textile Materials

Назва: Manufacturing Control of Textile Materials
Автори: Valery Zdorenko, Nataliia Zashchepkina, Sergiy Barylko, Artur Zaporozhets, Serhii Lisovets, Ihor Kiva
Ключові слова: Textile Materials, Control, Manufacturing Control
Дата публікації: 2023
Видавництво: Springer

Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації

Володарський Є.Т., Кошева Л.О., Потоцький І.О. Методи калібрування засобів вимірювальної техніки в умовах експлуатації: монографія/ Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева, І.О. Потоцький. — Вінниця, 2021. — 162 с.

Інформація, інформатика та метрологія

Інформація, інформатика та метрологія / ІВ.У. Ігнаткін, Н.А. Єфіменко, Ю,М. Туз та ін. – Дніпро: ПП Видавництво “Нова ідеологія”, 2021,  – 450 с.

Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти

Володарський Є.Т., Кошева Л.О. , Клєвцова М.О. Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти: монографія/ Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева, М. О. Клєвцова — Вінниця, 2021. — 162 с.

Теплопровідність надтвердих матеріалів

Теплопровідність надтвердих матеріалів / І.П. Фесенко, Ю.М. Туз, Г.П. Кисла та ін. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.В., 2019, 3-е вид. – 78 с.

Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О.В. Козир // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с.

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О.В. Козир // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с.

Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий

ВОЛОДАРСЬКИЙ Євген Тимофійович
КОШЕВА Лариса Олександрівна

Технические аспекты аккредитации испытательных лабораторий

Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів

Галаган, Р. М. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс] : монографія / Р. М. Галаган, В. С. Єременко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с. – Назва з екрана.