Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування

Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Добролюбова. – Електронні текстові дані (1 файл: 22,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с.

Практичний курс програмування мовою С++

Практичний курс програмування мовою С++ [Текст]: навч. посіб. / В. П. Зінченко, М. Д. Гераїмчук, Н. П. Зінченко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2008, – 216 с.

Теплопровідність надтвердих матеріалів

Теплопровідність надтвердих матеріалів / І.П. Фесенко, Ю.М. Туз, Г.П. Кисла та ін. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.В., 2019, 3-е вид. – 78 с.

Добролюбова Марина Валеріївна

Посада: доцент Науковий ступінь:  кандидат технічних наук Вчене звання: доцент Контакти: m.dobroliubova@ukr.net, 0(97) 596-89- 74 Персональна сторінка викладача Закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» з кваліфікацією «магістр». Кандидат технічних наук з 2012 р. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. …