Добролюбова Марина Валеріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти: m.dobroliubova@ukr.net, 0(97) 596-89- 74

Персональна сторінка викладача

Закінчила з відзнакою Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» з кваліфікацією «магістр». Кандидат технічних наук з 2012 р. за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Доцент по кафедрі автоматизації експериментальних досліджень з 2013 р.

2001-2019 рр. – працювала на кафедрі автоматизації експериментальних досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського на посадах асистента, старшого викладача та доцента. 2007-2008 рр. – асистент (за сумісництвом) Міжгалузевого інституту післядипломної освіти НТУУ «КПІ», 2005-2007 рр. – старший викладач (за сумісництвом) Українського фінансово-економічного інституту, 2005-2008 рр. – молодший науковий співробітник НДІ АЕД НТУУ «КПІ», 2019-2020 р. – доцент кафедри систем керування літальними апаратами КПІ ім. Ігоря Сікорського (за сумісництвом).

З 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри інформаційних систем в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (за сумісництвом).

З 03.02.2020 р. по теперішній час – доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університу України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського з наукової роботи та вченого секретаря ГО «Академія метрології України».

Виконує обов’язки куратора групи ВА-71.

Наукові інтереси

Наукова основа метрологічного забезпечення, комп’ютеризовані системи вимірювання та управління; сучасні методи обробки інформації.

Науковий керівник тем:

1. Система моніторингу 3D-принтера (2014-2017)

2. Повірочний комплекс для систем обліку кількості інформації та вимірювання тривалості телефонних розмов (2017-2020)

Відповідальний виконавець:

1. Широкосмуговий підсилювач із віртуальним живленням (2014-2017)

Науковий керівник студентом, який зайняв призове місце на I/ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

1) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» із напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» – Шнира А.В. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ 3D-ДРУКУ (переможець 1 та 2 туру (переможець ІІ ступеня));

2) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році» із напрямку «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» – Чемерис А.Т. та Моніт Я.В. СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» (переможці 1 та 2 туру (переможці ІІІ ступеня));

3) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 навчальному році» у галузі знань (спеціальності) «Інформатика і кібернетика» – Нерозна І.О. СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ ВСЕРЕДИНІ ВУЛИКА (переможець 1 та 2 туру (переможець ІІІ ступеня));

4) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2018/2019 навчальному році» у галузі знань (спеціальності) «Інформатика і кібернетика» – Скрипковська М.Г. МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ НАХИЛУ НЕРУХОМОГО ОБ’ЄКТУ ВІД ПЛОЩИНИ ГОРИЗОНТУ (переможець 1 та 2 туру (переможець ІІ ступеня));

5) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році» у галузі знань (спеціальності) «Інформатика і кібернетика» – Невгод Д.А., Коваленко М.П.  АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПОВІРОЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ (переможці 1, робота надіслана для участі у 2 турі).

Керівник студентом, який зайняв призове місце на I/ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

1) Всеукраїнська студентська олімпіада у 2015/2016 навчальному році з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» – Юрчишин І.В., Цюмрак М.Ю. (переможці 1 та 2 етапів);

2) Всеукраїнська студентська олімпіада у 2016/2017 навчальному році з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» – Юрчишин І.В., Цюмрак М.Ю. (переможці 1 та 2 етапів);

3) Всеукраїнська студентська олімпіада у 2017/2018 навчальному році з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» – Юрчишин І.В., Микитин І.В. (переможці 1 етапу);

4) Всеукраїнська студентська олімпіада у 2018/2019 навчальному році з напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» – Бурлака Д.А., Кириленко Є.О. (переможці 1 та 2 етапів).

Основні дисципліни

“Обчислювальна техніка та програмування”, “Системи управління базами даних”, “Технології програмування інформаційно-вимірювальних систем”, “Інформаційні технології вимірювальних систем”, “Програмування інформаційно-вимірювальних систем”, “Системне програмування”, “Основи алгоритмізації та програмування”, “Основи стандартизації та сертифікації”, “Адміністрування та програмування в корпоративних базах даних”, “Адміністрування та програмування баз даних в штучному інтелекті”, “Моделювання систем автоматичного управління”.

Є автором (співавтором) понад 140 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці:
Scopus або Web of Science Core Collection:

1. 1 V TO 1000 V AC voltage standard in the frequency range of 10 Hz to 30 MHz / Y.M. Tuz, A.V. Rakhmailov, M.V. Dobrolyubova, B.P. Khimichenko // CPEM Digest (Conference on Precision Electromagnetic Measurements), 2010 (Conference Paper, Scopus, WOS).

2. The 0.1 V to 1000 V alternate voltage standard in the frequency range from 10 Hz to 30 MHz / U.M. Tuz, M.V. Dobrolyubova, A.A. Ulianova // 18th IMEKO TC4 Symposium on Measurement of Electrical Quantities 2011, Part of Metrologia 2011 (Conference Paper, Scopus).

3. AC voltage unit standard based on thermoelectric converters / Y.M. Tuz, M.V. Dobrolyubova, Y.V. Artyukhova, Y.A. Strunina, V.I. Bodnaruk, D.D. Taschuk // Journal of Thermoelectricity. – 2012. – № 3. – P. 83-94 (Article, Scopus).

4. Application of hotelling control charts for the quality control of a multiparameter technological process | Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego / Eugenij Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larysa Kosheva, Marina Dobrolyubova // Przemysl chemiczny. – 2018. – 97/4 (2018). рр. 579-583 (Article, Scopus, WOS).

5. Metrological traceability of impedance parameter measurements in Ukraine / O. Velychko, S. Shevkun, T. Gordiyenko, M. Dobroliubova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №4/9(94) 2018. рр. 43-49 (Article, Scopus).

6. Automation of processing of measurement results of parameters of precision frequency measures Velychko, O.M., Shevkun, S.M., Meshcheriak, O.O., Dobroliubova, M.V. Proceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL, 2019, 2019-September, стр. 657–660, 9019434 (Conference Paper, Scopus, WOS).

7.  Estimation of Uncertainty in Calibration of Precision LCR-meters on the State Primary Standard of Units of Inductance and Tangent Angles of Losses / Iu. Kuzmenko, O. Velychko, S. Shevkun and M. Dobroliubova Proceedings of the 5th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances, SEIA’2019, 25-27 September 2019, Adaje, Canary Islands (Tenerife), Spain, Р. 331-332 (Conference Paper, WOS).

8. Features of calibration of frequency comparators / Velychko, O. M., Sheykun, S. M, Dobroliubova, M., V., Meshcheriak, O. O. // Ukrainian Metrological Journal. – 2020. Issue: 3A, Special Issue: SI. – 41-47 рр. (Article, WOS:000604400000007).

9. Information and measurement systems and uncertainty / Volodars’kyy, E. T, Dobrolyubova, M. V.,Kosheva, L. O. // Ukrainian Metrological Journal. – 2020. Issue: 3A, Special Issue: SI. – 30-34 рр. (Article, WOS:000604400000005).

Наукові фахові видання України:

1. Дослідження стабільності деяких прецизійних джерел напруги / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2003. – № 5(31). – С.99-104.

2. Кероване кодом джерело еталонної напруги постійного струму / Ю.М. Туз, В.В. Літвіх, С.А. Богомазов, О.В. Рахмаілов, М.В. Добролюбова // Науковий журнал «Вісник технологічного університету Поділля». – 2004. – №2. – Ч. 1.– Т. 1. – С. 93-96.

3. Дослідження стабільності компонентів комплекту апаратури відтворення одиниці напруги змінного струму / Ю.М. Туз, В.В. Літвіх, М.В. Добролюбова, О.В. Рахмаілов // Український метрологічний журнал. – 2004. – №1. – С. 18-24.

4. Аналіз методичної похибки одного методу опосередкованого вимірювання синусної напруги / Ю.М. Туз, В.В. Літвіх, О.В. Рахмаілов, М.В. Добролюбова, В.І. Бєда // Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету». – 2007. – № 2. – Т. 2. – С. 134-136.

5. Еталонні перетворювачі змінної напруги / Ю.М. Туз, О.В. Рахмаілов, М.В. Добролюбова // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – № 2 – С. 74-80.

6. Похибки та невизначеність еталону одиниці електричної напруги від 0,001 до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова, Ю.В. Артюхова // Системи обробки інформації. – 2009. – № 5(79). – С. 112-114.

7. Оптимізація часу термокомпарування / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова, А.А. Ульянова // Системи обробки інформації. – 2010. – № 5(86). – С. 139-143.

8. Мінімізація похибок багатокомпонентних пристроїв на основі методики перебору комбінаційних значень / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова // Механіка гіроскопічних систем. – 2010. – № 22. – С. 97-106.

9. Методики визначення короткочасової нестабільності вихідного сигналу прецизійних джерел напруги / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2011. – № 1(91). – С. 143-147.

10. Оптимальний вибір складових частин окремих багатокомпонентних пристроїв / Ю.М. Туз, М.В. Добролюбова, Ю.С. Шумков, Я.О. Зейгерман // Системи обробки інформації. – 2011. – № 6(96). – С. 106-109.

11. AC voltage unit standard based on thermoelectric converters / Y.M. Tuz, M.V. Dobrolyubova, Y.V. Artyukhova, Y.A. Strunina, V.I. Bodnaruk, D.D. Taschuk // Journal of Thermoelectricity. – 2012. – № 3. – P. 83-94. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Scopus).

12. Визначення похибок та оцінка невизначеності для Державного первинного еталона України кута зсуву фаз між двома напругами / С.М. Шевкун, О.М. Величко, С.Р. Карпенко, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2012. – № 1(99). – С. 139-143.

13. Особенности оценки погрешности сравнения импедансов в вариационных мостах-компараторах / С.Н. Шевкун, М.Н. Сурду, М.В. Добролюбова // Электротехнические и компьютерные системы – 2012. – № 06(82). – С. 145-149.

14. Мінімізація похибки експериментального визначення перехідних характеристик лінійних аналогових пристроїв із зосередженими параметрами / М.В. Добролюбова, Ю.С. Шумков // Механіка гіроскопічних систем: науково-техніч. збірник. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – Вип. 25. – С. 67-78.

15. Оцінка невизначеності результатів калібрування рівнономінальних мір електричної ємності на Державному еталоні одиниць електричної ємності та фактора втрат / О.М. Величко, М.М. Сурду, С.М. Шевкун, М.Г. Домбровський, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2013. – Вип. 3(110). – С. 161-163.

16. Аналіз похибки вимірювання нерівноваги універсального компаратора на основі автотрансформаторного моста в національних еталонах одиниць параметрів імпедансу / С.М. Шевкун, М.М. Сурду, О.М. Величко, М.В. Добролюбова, Ю.С. Шумков // Метрологія та прилади. Науково-виробничий журнал.  – 2013. –№ 2 II (40). – С. 257 – 261.

17. Підвищення точності передачі розміру одиниці імпедансу в низькоомному діапазоні значень методом рівнономінального компарування / С.М. Шевкун, М.М. Сурду, О.М. Величко, М.В. Добролюбова // Метрологія та прилади. Науково-виробничий журнал.  – 2014. –№ 1 II (45). – С. 243 – 246.

18. Моделювання первинних джерел інформації / С.В. Зінченко, В.П. Зінченко, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 6(131). – С. 68-74.

19. Оцінка невизначеності при калібруванні фазометрів на Державному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот / О.М. Величко, С.М. Шевкун, Ю.М. Ізбаш, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2015. – Вип. 2(127). – С. 86-88.

20. Автоматизированные системы измерения давления в аэродинамическом эксперименте / С.В. Зінченко, В.П. Зінченко, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6(143). – С. 48-51.

21. Система моніторингу 3D-принтеру з технологією друку FDM / М.В. Добролюбова, А.В. Шнира, Б.В. Чапалюк, А.І. Алімов // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6(143). – С. 180-184.

22. Система моніторингу, контролю та керування 3D-принтерів типу REPRAP з FDM-технологією друку / М.В. Добролюбова, А.В. Шнира, Б.В. Чапалюк, А.І. Алімов // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016. – № 14(2016). С. 5-15.

23. Інформаційно-вимірювальна система «Клімат-Контроль» / М.В. Добролюбова, А.Т. Чемерис, Я.В. Моніт // Механіка гіроскопічних систем – 2016. – № 32(2016). С. 5 -13.

24. Аналіз і оптимізація схем передавання і способів відтворення одиниць параметрів імпедансу / С.М. Шевкун, М.М. Сурду, О.М. Величко, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 6(143). – С. 174-179.

25. Оценивание качества многопараметрического технологического процесса при корреляции его показателей / Е.Т. Володарский, Л.А. Кошевая, М.В. Добролюбова // Метрологія та прилади – 2017. – № 5(67). – С. 20 – 24. (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus).

26. Оцінка невизначеності при калібруванні генераторів фази на Державному первинному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот / О.М. Величко, С.М. Шевкун, Ю.М. Куліш, М.В. Добролюбова // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – № 17(2017). С. 32 -39.

27. Аналіз чутливості контрольних карт Шухарта / Є.Т. Володарський, М.В. Добролюбова, М.О. Клєвцова // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – № 17(2017). С. 51 -60.

28. Metrological traceability of impedance parameter measurements in Ukraine / O. Velychko, S. Shevkun, T. Gordiyenko, M. Dobroliubova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – №4/9(94)2018. рр. 43-49 (Фахове видання, Scopus).

29 Розробка мікропроцесорної системи вимірювання кутів нахилу нерухомого об’єкту від площини горизонту / М.Г. Скрипковська, М.Г. Черняк, М.В. Добролюбова // науково-технічний збірник «Механіка гіроскопічних систем». — 2018. Вип. 35. — С. 49-67.

30. Калібрування прецизійних мір частоти / О.О. Мещерякй, О.М. Величко, С.М. Шевкун, М.В. Добролюбова // Системи обробки інформації. – 2019. – № 1(156). – С. 106 -111 (Фахове видання, міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus).

31. Калібрування установок для повірки секундомірів / О.М. Величко, С.М. Шевкун, О.О. Мещеряк, М.В. Добролюбова // Метрологія та прилади – 2019. – № 2(76). С. 11 -15.

32. Автоматизована система регулювання параметрів мікроклімату / М.В. Добролюбова, М.В. Філіппова, І.О. Нерозна // науково-технічний збірник «Інформаційні системи, механіка та керування». — 2019. Вип. 21. — С. 38-50, (номер вийшов у 2020 р.), (Index Copernicus), http://ismc.kpi.ua/article/view/197606

33. Automated verification complex for mobile communication systems / M. Dobroliubova, M. Filippova, D. Nevhod, M. Kovalenko // науково-технічний збірник «Механіка гіроскопічних систем». — 2019. Вип. 38. — С. 78-90, (номер вийшов у 2020 р.), (Index Copernicus), http://mgsys.kpi.ua/article/view/203009

39. Features of calibration of frequency comparators / Velychko, O. M., Sheykun, S. M, Dobroliubova, M., V., Meshcheriak, O. O. // Ukrainian Metrological Journal. – 2020. Issue: 3A, Special Issue: SI. – 41-47 рр. (http://umj.metrology.kharkov.ua/issue/view/13165, WOS).

40. Information and measurement systems and uncertainty / Volodars’kyy, E. T, Dobrolyubova, M. V.,Kosheva, L. O. // Ukrainian Metrological Journal. – 2020. Issue: 3A, Special Issue: SI. – 30-34 рр. (http://umj.metrology.kharkov.ua/issue/view/13165, WOS).

Навчальні посібники, монографії:

1. Зінченко В. П. Практичний курс програмування мовою С++: Навч. пос.з грифом МОН України / В. П. Зінченко, М. Д. Гераїмчук, Н. П. Зінченко, М. В. Добролюбова, О. В. Рахмаїлов. – Київ: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2008. – 216 с. (Премія другого ступеня НТУУ «КПІ»)

2. Фесенко І. П. Теплопровідність надтвердих матеріалів : монографія / І. П. Фесенко, Ю. М. Туз, Г. П. Кисла, М. М. Прокопів, А. В. Букетов, В. І. Часник, В. М. Ткач, О. М. Кайдаш, І. А. Петруша, Т. А. Сороченко, М. В. Добролюбова, О. В. Харченко – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.В., 2019, 3-є вид.. – 78 с.

Навчально-методичні посібники/ посібники для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Добролюбова М. В. Базовий курс програмування у середовищі Turbo Pascal [Електронний ресурс]: методичні вказівки до курсу практичних занять з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 189 с.

2. Володарський Є. Т. Метрологія та надійність ІВС [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» / Є. Т. Володарський, М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 57 с.

3. Добролюбова М. В. Програмування пакетів та систем [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсу комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир, Ю. С. Шумков – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 208 с.

4. Добролюбова М. В. Розв’язання задач статистики в системі LabVIEW [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир, Ю. С. Шумков – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 40 с.

5. Добролюбова М. В. Основи інформатики [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання реферату з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 41 с.

6. Добролюбова М. В. Спецпитання теорії систем [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.05100102, 8.05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» / М. В. Добролюбова, Л. О. Савельєва, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 57 с.

7. Добролюбова М. В. Базовий курс програмування у середовищі Delphi [Електронний ресурс]: методичні вказівки до ви-конання курсу комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 273 с.

8. Добролюбова М. В. Базовий курс програмування у середовищі розробки віртуальних приладів LabVIEW [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсу комп’ютерного практикуму з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Д. С. Шантир – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с.

9. Добролюбова М. В. Курс програмування мовою С# [Електронний ресурс]: методичні вказівки до курсу практичних занять з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» / М. В. Добролюбова, Г. В. Сарибога – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 285 с.

10. Добролюбова М. В. Програмування пакетів та систем [Електронний ресурс]: метод. вказівки до курсу комп’ютерних практикумів з кредитного модуля «Обчислювальна техніка та програмування-3» для бакалаврів напряму підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» / М. В. Добролюбова, Г. В. Сарибога – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 216 с.

11. Добролюбова М. В. Системи управління базами даних [Електронний ресурс]: методичні вказівки до курсу комп’ютерних практикумів з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів спеціальностей 8(7).05100102 «Інформаційні вимірювальні системи» та 8(7).05110101 «Літаки і вертольоти» / М. В. Добролюбова, Г. В. Сарибога – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 155 с.

12. Добролюбова М. В. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс]: метод. вказівки до курсу комп’ютерних практикумів з кредитного модуля «Обчислювальна техніка та програмування – 1» для бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 108 с.

13. Добролюбова М. В. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс]:  метод. вказівки до виконання реферату з кредитного модуля «Обчислювальна техніка та програмування – 1» для бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 41 с.

14. Добролюбова М. В. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс]: метод. вказівки до курсу практичних робіт з кредитного модуля «Обчислювальна техніка та програмування – 1» для бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – 203 с.

15. Добролюбова М. В. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс] : навч. посіб. (курс лекцій) для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» – КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Добролюбова. – Електронні текстові дані (1 файл: 22,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с.