Єременко Володимир Станіславович

Еременко Володимир Станіславович
Посада: завідувач кафедри
Науковий ступінь:  доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти: ivtpbf@gmail.com, 0(44) 204-98-97

Персональна сторінка викладача

LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

Закінчив Київський політехнічний інститут у 1984 р., спеціальність інформаційно-вимірювальна техніка, кваліфікація: інженер-електрик.

Доктор технічних наук (2017 р.), наукова спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти, тема дисертації «Комп’ютеризовані системи діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами».

Доцент по кафедрі інформаційно-вимірювальних систем (2005 р.)

Автор більш ніж 250 наукових праць та 18 авторських свідоцтв та патентів.

Підготував 8 кандидатів наук.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.187.02  в Інституті електродинаміки НАН України та Д 73.052.04  у Черкаському державному технологічному університеті.

Член редколегій фахових видань: «Вісник Донбаської державної машинобудівної академії», «Системи управління, навігації та зв’язку».

Наукові інтереси: теоретична метрологія, інформаційно-вимірювальні системи, спеціалізовані системи неруйнівного контролю, діагностики та моніторинга.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: Моделювання вимірювальних систем з мікрокомп’ютерами, методи оптимізації вимірювальних систем з мікрокомп’ютерами, основи наукових досліджень, системи моніторингу та прогнозування, особливості метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем.

Основні методичні роботи:

Навчальний підручник:

Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем /  Єременко В.С., Бабак В.П., Бабак С.В. та ін.: за ред. Бабака В.П. – К.: Ун-т новітніх технологій НАУ, 2017. – 496 с.

Навчальні посібники:

  1. Статистичний аналіз даних вимірювань /  Єременко В.С., Мокійчук В.М., Куц Ю.В., Самойліченко О.В. – К.: Освіта України, 2013. – 322 с. (з грифом МОН України).
  2. Цифрові вимірювальні прилади. Комп’ютерний лабораторний практикум / Бабак В.П., Єременко В.С., Мокійчук В.М., Куц Ю.В. Київ. НАУ, 2006. – 166 с. (з грифом МОН України).
  3. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади / Єременко В.С., Монченко О.В. – Київ. НАУ, 2018. – 152 с.

Основні публікації:

Монографії:

 1. Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики: Монографія / В.С. Єременко, В.П. Бабак, С.В. Бабак та ін. – К.: ТОВ «Поліграф-Сервіс», 2015. – 512 С.

2. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів: : Монографія / В.С. Єременко, Р.М. Галаган – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с.

3. Моделі та міри у вимірюваннях: Монографія/ В.П. Бабак, В.С. Єременко, Ю.В. Куц, М.В. Мислович, Л.М. Щербак.– К.: Наукова думка, 2019. – 208 с.

Публікації:
1.              Using hilbert transform in diagnostic of composite materials by impedance method /Eremenko, V.Zaporozhets, A.Babak, V.Isaienko, V.Babikova // K. Periodica polytechnica Electrical engineering and computer science, 2020, 64(4), pp. 334–342.
2.              Approach for creating reference signals for detecting defects in diagnosing of composite materials / Zaporozhets, A.Eremenko, V.Isaenko, V.Babikova // K. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1080 AISC, pp. 154–172
3.              Metrological assessment of the indirect method of measuring the concentration of oxygen in the air / Zaporozhets, A.Eremenko, V.Redko, O. // Proceedings of the International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL, 2019, 2019-September, pp. 640–643.
4.              Research of diagnostic parameters of composite materials using Johnson distribution / Babak, V.Eremenko, V.Zaporozhets, A. //International Journal of Computing, 2019, 18(4), pp. 483–494
5.              Application of wavelet transform for determining diagnostic signs / Eremenko, V.Zaporozhets, A.Isaenko, V.Babikova, // K. CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2387, pp. 202–214.
6.              Methods and Hardware for Diagnosing Thermal Power Equipment Based on Smart Grid Technology / Zaporozhets, A.Eremenko, V.Serhiienko, R.Ivanov, S. //  Advances in Intelligent Systems and Computing, 2019, 871, pp. 476–489.
7. Method of indirect measurement of oxygen concentration in the air // V.S. Eremenko, A.O. Zaporozhets, O.O. Redko // Naukovyi visnik NHU. 2018, №5б. р. 105 – 114.