Переглядів: 1387

Вступ на 1 курс (за результатами НМТ / ЗНО)

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на навчання на бюджетну форму навчання!

Бакалавр – освітній рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Є бюджетні місця! Денна та заочна форма!

Кафедра ІВТ проводить підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології на освітню програму Інформаційні вимірювальні технології.

Набір проводиться на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців, а також на скорочену програму навчання на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, термін навчання 2 роки 10 місяців.

Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій.

Перелік конкурсних предметів для вступу із відповідними коефіцієнтами:

  • Українська мова – 0,3;
  • Математика – 0,5;
  • Фізика – 0,5; або Іноземна мова – 0,25; або Історія України0,2; або Біологія – 0,2; або Хімія – 0,2
  • Мотиваційний лист.

Можливо використовувати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020, 2021 років або результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022 або 2023 років.

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб достатньо подати лише мотиваційний лист!

Конкурсний бал

Оціни шанси на вступ – Розрахуй свій конкурсний бал для вступу на спеціальність 175 – Інформаційно-вимірювальні технології, приладобудівний факультет, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням – 130. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100.

Максимальний конкурсний бал бал — 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 125,0 до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не допускаються.

Бали ЗНО приймаються 2020–2021 рр. в будь-яких комбінаціях, передбачених Правилами прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме Фізика, або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Історія України. Також результати ЗНО 2020–2021 рр. з української мови та літератури / української мови, математики та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання не перевищує 15 балів.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua.

У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – бакалавр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність – 175 «Інформаційно-вимірювальні технології», а також якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5. Для 1 та 2 пріорітетів на спеціальність 175 діє галузевий коефіцієнт – твій конкурсний бал буде помножено на 1,02! Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.

Для вступу на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб достатньо подати лише мотиваційний лист!

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою КБ:

Формула КБ

КБ = (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ,

  • П1 – оцінка НМТ або ЗНО 2020-2021 з математики – К1 = 0,5;
  • П2 – оцінка НМТ або ЗНО 2020-2021 з української мови (української мови та літератури) – К2 = 0,3;
  • П3 – оцінка НМТ або ЗНО 2020-2021 з третього предмета Фізика – К3 = 0,5; або Іноземна мова – К3 = 0,25; або Історія УкраїниК3 = 0,2; або Біологія – К3 = 0,2; або Хімія – К3 = 0,2;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.Вартість навчання у 2023/2024 році
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Очна (денна) форма навчання – 24 900 грн / рік. Загальна вартість навчання за весь період (3 роки 10 міс) – 99 600 грн
Заочна форма навчання – 16 600 грн / рік. Загальна вартість навчання за весь період (3 роки 10 міс) – 66 400 грнПосилання: