Переглядів: 1616

Вступ на 1 курс (за результатами НМТ / ЗНО)

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує на навчання на бюджетну форму навчання!

Вступ на бакалаврат – це перший крок до отримання вищої освіти, який відкриває широкі можливості для професійного розвитку. Бакалаврська програма призначена для осіб з повною загальною середньою освітою, які бажають здобути фундаментальні та спеціальні навички і знання у своїй обраній галузі. Наша кафедра пропонує студентам можливість отримати достатні знання та навички, необхідні для виконання завдань у сфері інформаційних технологій та вимірювальної техніки.

Є бюджетні місця! Денна та заочна форма!

Кафедра ІВТ проводить підготовку фахівців освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології на освітню програму Інформаційні вимірювальні технології.

Набір проводиться на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), термін навчання 3 роки 10 місяців.

Кваліфікація: бакалавр з інформаційно-вимірювальних технологій.

Перелік конкурсних предметів для вступу із відповідними коефіцієнтами:

  • Українська мова – 0,3;
  • Математика – 0,5;
  • Історія України – 0,2;
  • Іноземна мова – 0,25; або Біологія – 0,2; або Фізика – 0,5; або Хімія – 0,2; або Українська література – 0,2; або Географія – 0,2;
  • Мотиваційний лист.

Можливо використовувати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року або результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022, 2023 або 2024 років.

Конкурсний бал

Оціни шанси на вступ – Розрахуй свій конкурсний бал для вступу на спеціальність 175 – Інформаційно-вимірювальні технології, приладобудівний факультет, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Мінімальний конкурсний бал для вступу за державним замовленням – 130. Мінімальний конкурсний бал для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб – 100.

Максимальний конкурсний бал бал — 200.

Вступники, які мають конкурсний бал менше ніж 130,0 до участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету не допускаються.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua.

У заяві вказується ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві; освітній ступінь – бакалавр; бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність – 175 «Інформаційно-вимірювальні технології», а також якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5. Для 1 та 2 пріорітетів на спеціальність 175 діє галузевий коефіцієнт – твій конкурсний бал буде помножено на 1,02! Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою КБ:

Формула КБ

КБ = (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3 + К4×П4) / (К1 + К2 + К3 + К4) + ОУ,

  • П1 – оцінка НМТ або ЗНО 2021 з математики – К1 = 0,5;
  • П2 – оцінка НМТ або ЗНО 2021 з української мови – К2 = 0,3;
  • П3 – оцінка НМТ або ЗНО 2021 з історії України – К2 = 0,2;
  • П4 – оцінка НМТ або ЗНО 2021 з четвертого предмета Іноземна мова – 0,25; або Біологія – 0,2; або Фізика – 0,5; або Хімія – 0,2; або Українська література – 0,2; або Географія – 0,2;
  • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.Вартість навчання у 2024/2025 році
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Очна (денна) форма навчання – 27 900 грн / рік. Загальна вартість навчання за весь період (3 роки 10 міс) – 131 600 грн
Заочна форма навчання – 22 900 грн / рік. Загальна вартість навчання за весь період (3 роки 10 міс) – 91 600 грн


Контакти кафедри

0(44) 204-99-38, 0(44) 204-98-97
0(44) 204-85-03, 0(44) 204-95-43 (НАЕПС)
0(44) 204-98-93, 0(44) 236-96-72 (АЕД)
ivtpbf@gmail.com, kpi_naeps@ukr.net


Посилання: