Manufacturing Control of Textile Materials

Назва: Manufacturing Control of Textile Materials
Автори: Valery Zdorenko, Nataliia Zashchepkina, Sergiy Barylko, Artur Zaporozhets, Serhii Lisovets, Ihor Kiva
Ключові слова: Textile Materials, Control, Manufacturing Control
Дата публікації: 2023
Видавництво: Springer

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення

Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобув. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології», сертифікатної програми «Інформаційні технології екологічної безпеки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Защепкіна Наталія Миколаївна, Здоренко Валерій Георгійович. – Електронні текстові данні (1 файл: 501.5 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 52 с. – Назва з екрана.

Практика: організація, підготовка, проведення

Практика: організація, підготовка, проведення [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. А. Богдан, О. М. Маркіна, Н. М. Защепкіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,37 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 45 с. – Назва з екрана.

Про нагородження

Вітаємо з відзнаками Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність!