Sikorsky Challenge 2022

26–28 жовтня у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського відбувся XI Фестиваль інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2022: Інноваційна трансформація України».

Тематика науково-дослідних робіт

Науково-дослідна робота за замовленнями на кафедрі ІВТ у 2020 році виконувалась за 2 пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: 2. «Інформаційні та комунікаційні технології. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій»; 4. «Раціональне природокористування» Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату та Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт “Black Sea Science”

Запрошуємо взяти участь в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science 2021» за напрямом “Інформаційні технології, автоматизація і робототехніка”. Метою конкурсу є розширення міжнародних зв’язків і залучення студентів до співпраці в наукових дослідженнях. Участь в конкурсі безкоштовна. Конкурс проводиться Одеською національною академією харчових технологій (ОНАХТ, Україна) за погодженням з Міністерством освіти і науки України.