Тематика науково-дослідних робіт

Тематика науково-дослідних робіт за замовленнями

Науково-дослідна робота за замовленнями на кафедрі ІВТ у 2020 році виконувалась за 2 пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки: 2. «Інформаційні та комунікаційні технології. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій»; 4. «Раціональне природокористування» Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату та Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості.

За період 2020 року науковим колективом кафедри ІВТ КПІ ім. Ігоря Сікорського виконувалось 3 НДР, з загальним обсягом фінансування 20 тис. грн. та 130 тис. USD.

Пріоритетний напрямок 4. «Раціональне природокористування»

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату

Міжнародний контракт № М/4222/01 від 31.01.2018р., «Удосконалення алгоритмів і програм визначення місцезнаходження та інтенсивності джерел підводних землетрусів» (керівник Ю.М. Туз, відповідальний виконавець Ю.М. Самарцев). Робота виконується з іноземним замовником HONG KONG EAST FORTUNE DEVELOPMENT LIMITED (Китай).

Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості

Договор № 500/9-НП від 13.10.2020 р. «Розробка інформаційно-вимірювальної системи експрес аналізу параметрів ґрунту». Замовник УКРНДІ ім Л. Погорілого (керівник В.С. Єременко, відповідальний виконавець М.М. Павлишин).

Пріоритетний напрямок 2. «Інформаційні та комунікаційні технології»

Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних і комунікаційних технологій»

Міжнародний контракт № М/4222/44 від 26.12.2018р., «Розробка ультразвукового перетворювача на основі фазованої антенної решітки для дослідження можливості використання ультразвукового перетворювача в системах неруйнівного контролю виробів з металів» (керівник Ю.М. Туз, відповідальний виконавець Ю.М. Самарцев). Робота виконується з іноземним замовником: UAB «Commesh», Литва.

 

Тематика НДР, що виконуються на кафедрі у межах робочого часу викладачів

У 2020 р. на кафедрі виконувалось 14 ініціативних прикладних наукових робіт, зареєстрованих в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

Державний реєстраційний № 0119U000412 «Розподілені Ethernet-системи збору та обробки експериментальних даних» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Богомазов С.А.).

Державний реєстраційний № 0119U000411 «Застосування статистичних методів при оцінюванні відповідності» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Володарський Є.Т.)

Державний реєстраційний № 0118U001478 «Теоретичні та практичні засади застосування м’яких вимірювань в системах визначення якості продукції» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Года О.Ю.).

Державний реєстраційний № 0119U000410 «Повірочний комплекс для систем обліку кількості інформації та вимірювання тривалості телефонних розмов» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Добролюбова М.В.).

Державний реєстраційний № 0120U104665 «Ультразвукові методи та засоби контролю поверхневої густини текстильних полотен із застосуванням мікроконтролерів» (керівник розробки: Защепкіна Н.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Барилко С.В.).

Державний реєстраційний № 0119U100649 «Вдосконалення вимірювання розмірів дефектних зон сонячних елементів застосуванням контурної фільтрації» (керівник розробки: Защепкіна Н.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Божко К.М.).

Державний реєстраційний № 0119U100646 «Фотоелектричний метод дослідження електролюмінісцентних дефектів сонячних елементів у видимому діапазоні випромінювання» (керівник розробки: Защепкіна Н.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Божко К.М.).

Державний реєстраційний № 0120U104675 «Вдосконалення методу вимірювання питомого опору тонких плівок металів і напівпровідників шляхом застосування еластичного гальванічного контакту» (керівник розробки: Защепкіна Н.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Божко К.М.).

Державний реєстраційний № 0119U102426 «Розробка мобільної інформаційно-вимірювальної системи контролю мікрогенних часток у повітрі на базі радіокерованого літального апарату» (керівник розробки: Защепкіна Н.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Наконечний О.А.).

Державний реєстраційний № 0118U001250 «Методи та алгоритми оптимізації для теорії м’яких обчислень» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Морозова М.М.).

Державний реєстраційний № 0114U004822 «Аудит система платіжних систем» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Самарцев Ю.М.).

Державний реєстраційний № 0119U000415 «Дослідження методів прискореної зарядки акумуляторних батарей з використанням сигналів складної форми» (керівник розробки Шевченко К.Л., відповідальний виконавець Стаценко О.В.).

Державний реєстраційний № 0114U004823 «Швидкодіючі системи збору даних на основі USB-пристроїв» (керівник розробки: Туз Ю.М., відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Козир О.В.).

Державний реєстраційний  № 0119U000414 «Метод експоненціальних сплайнів в задачах вимірювання та контролю параметрів електричних кіл» (керівник розробки та відповідальний за підготовку реєстраційних документів: Шумков Ю.С.).