Відгук на освітньо-наукову програму (ТОВ «РОСТОК-ПРИЛАД ЛТД»)

Рецензія на освітньо-наукову програму доктора філософії «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

Освітньо-наукова програма (ОНП) доктора філософії «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» повністю забезпечує спеціальну освіту та професійну підготовку в галузі автоматизації та приладобудування з можливістю набуття необхідного Європейського та світового професійного рівня для подальшої самостійної діяльності у науково-дослідних інститутах та університетах, наукових центрах, шдприємствах промислового сектору та сільського господарства, аеро- та космонавтиці, закладах охорони здоров’ я та оборонній галузі, педагогічної роботи у
галузі вищої освіти.

Викладений в освітньо-науковій програмі рівень загальних та фахових знань, дасть можливість здобувачам займати відповідальні посади в підприємствах, проектних та дослідницьких інститутах технічного та інформаційного сектора, в галузі прикладних наук та техніки, комп’ютерних та інформаційних технологій, у
відділах і лабораторіях наукових та навчальних установ.

Враховуючи технічну спрямованість освітньо-наукової програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» вважаємо доцільним рекомендувати наступне:

  1. Включити до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором аспіранта навчальну дисципліну з методів та засобів вимірювання фізичних величин, метою якої є вивчення технічних особливостей первинних перетворювачів фізичних величин.
  2. Включити до навчальних дисциплін для здобуття глибинних знань зі спеціальності за вибором аспіранта навчальну дисципліну з метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем різного призначення.

В цілому можна Зробити висновок, що освітньо-наукова програма «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» повністю відповідає сучасним освітнім вимогам та основним положенням концепції освітньої галузі «Автоматизація та приладобудування» зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та може бути рекомендована до впровадження у навчальний процес.

Директор ПрАТ «Компанія РОСТОК»
(ТОВ «РОСТОК-ПРИЛАД ЛТД»)

С.О.Токовенко