ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 2021

  • 06.12-07.12.2020 р. – попередній перегляд МД. Надання МД для перевірки на плагіат
  • 08.12.2020 р. – презентація МД на засіданні кафедри для вирішення можливості допуску до захисту
  • 13.12 – 14.12.2021 р. з 8.30 до 12.30 – надання МД з відгуком керівника на затвердження зав. кафедри (з підписом керівника МД та студента на титульному аркуші)
  • 10.12.2021-14.12.2021 р. – рецензування МД
  • 15.12.2021 – захист МД