Моделі та міри у вимірюваннях

Моделі та міри у вимірюваннях [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, В. С. Єременко, Ю. В. Куц, М. В. Мислович, Л. М. Щербак ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,05 Мбайт). – Київ : Наукова думка, 2019. – 197 с. – Назва з екрана.

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун та ін. ; Інститут технічної теплофізики НАН України ; за ред. В. П. Бабака. – Київ, 2015. – 513 с. – Назва з екрану.