Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти

Володарський Є.Т., Кошева Л.О. , Клєвцова М.О. Адаптивний вимірювальний контроль. Теоретичні та практичні аспекти: монографія/ Є.Т. Володарський, Л.О. Кошева, М. О. Клєвцова — Вінниця, 2021. — 162 с.

Теплопровідність надтвердих матеріалів

Теплопровідність надтвердих матеріалів / І.П. Фесенко, Ю.М. Туз, Г.П. Кисла та ін. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.В., 2019, 3-е вид. – 78 с.

Сенсорні прилади на основі поверхневого плазмонного резонансу

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О.В. Козир // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с.

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв

Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О.В. Козир // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с.

Кафедра ІВТ представляє свої розробки на міжнародних виставках

Студенти кафедри інформаційно-вимірювальних технологій представили розробку «Комплект обладнання Експрес-вимірювач змін стану водного середовища» на престижній міжнародній виставці «Київський технічний ярмарок 2021».

Захист дисертації Ганна Дорожинська

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспірантку Дорожинську Ганну Василівну та її наукового керівника лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки професора Маслова Володимира Петровича з успішним захистом дисертаційної роботи «Підвищення метрологічних характеристик сенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу» за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

21-22 квітня у Луцькому національному технічному університеті проведено ІІ тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Метрологія та інформаційновимірювальна техніка».

Захист дисертації

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспіранта Козиря Олега Васильовича та його наукового керівника професора кафедри Туза Юліана Михайловчиа з успішним захистом дисертаційної роботи «Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (15 – Автоматизація та приладобудування).

Захист дисертації

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспіранта Семенюка Романа та його наукового керівника професора кафедри Яремчук Ніну Антонівну з успішним захистом дисертаційної роботи “Методи опрацювання вимірювальної та експертної інформації з застосуванням шкал класифікації” за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (15 – Автоматизація та приладобудування).