Дистанційні курси – Бакалавр 4 курс

Кредитний модуль: Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці.

Назва дистанційного курсу: «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці. Лекції»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: В курсі висвітлюються питання: поняття інтернет-метрології, її роль у сучасному інформатизованому суспільстві; стан розвитку інтернет – метрології в світі. етапи розробки та архітектура вимірювальних інтернет-систем; типові апаратні засоби, що використовують в метрологічних інтернет-системах. Структура програмного забезпечення метрологічних інтернет-систем; безпека вимірювальних інтернет-систем; технічні аспекти створення еталонів, що використовують в системах інтернет-калібрування; технології синхронізації шкали часу; технічні аспекти створення еталонів, що використовують в системах інтернет-калібрування; створення стандартів одиниць фізичних величин, які можна перетворити на частотні сигнали; приклади успішних проектів реалізації вимірювальних інтернет-систем.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=256

Кредитний модуль: Основи контролю та технічна діагностика.

Назва дистанційного курсу: «Основи контролю та технічна діагностика»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Кредитний модуль належить до дисципліни професійної підготовки і забезпечує формування у студентів професійних здатностей, тобто набуття знань та умінь в сфері технічної діагностики та контролю різного роду продукції, зокрема технічних засобів, в тому числі засобів вимірювальної техніки, необхідних для виконання професійних обов’язків, передбачених за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей: вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти, використовувати  науково-технічну документацію державної метрологічної системи України; розуміти та використовувати світову технічну документацію, зокрема, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю; застосовувати знання про вплив завад різної природи на процедури контролю та діагностування; застосовувати апарат математичної статистики під час  вирішенні задач метрології та при використанні інформаційно-вимірювальних технологій; розраховувати параметри систем контролю та технічної діагностики.

Дистанційний курс містить 17 лекцій та 9 практичних занять, що забезпечують набуття зазначених в сілабусі компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1750

Кредитний модуль: Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки.

Назва дистанційного курсу: Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки

Автор дистанційного курсу: Затока Світлана Анатоліївна.

Анотація: Дистанційний курс з дисципліни потрібен для допомоги студентам: в освоєнні теоретичного курсу, підготовки до виконання практичних і лабораторних робіт і якщо потрібно – дистанційно.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/enrol/index.php?id=4106

Кредитний модуль: Вимірювальні прилади Частина 2 Цифрові вимірювальні прилади.

Назва дистанційного курсу: «Вимірювальні прилади Частина 2 Цифрові вимірювальні прилади»

Автор дистанційного курсу: Мокійчук Валентин Михайлович.

Анотація: Вивчення структурних та принципіальних схем цифрових вимірювальних приладів. Вивчення метрологічних характеристик аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів. Вивчення та дослідження методів вимірювання частоти, часу, ємності, електричної напруги тощо. Розгляд технічних засобів реалізації цифрових засобів вимірювань. Практична частина: лабораторні роботи у системі моделювання Multisim 14..

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/MzIwMTY1ODQ3OTEx?cjc=gaezpv4

Назва файлу