Дистанційні курси – Бакалавр 2 курс

Кредитний модуль: Обчислювальна техніка та програмування – 3. Технологія системного програмування.

Назва дистанційного курсу: Обчислювальна техніка та програмування – 3. Технологія системного програмування.

Автор дистанційного курсу: Маркін Максим Олександрович.

Анотація: Навчальна дисципліна «ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» є однією із нормативних складових комплексної підготовки бакалаврів галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Дисципліна дає розуміння фундаментальних основ, термінів та понять в галузі обчислювальної техніки і програмування; принципів побудови та функціонування програмних середовищ; підходів до розробки алгоритмів і програм; основ процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування – підґрунтя для вирішення за допомогою ПК реальних науково-технічних задач різноманітного ступеня складності

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/Mzg4NzgzMDg3NzE2?cjc=ij54p4w

Кредитний модуль: Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія.

Назва дистанційного курсу: «Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія (лекційний матеріал)»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Метою дистанційного курсу є набуття студентами знань основних поняття метрології, теорії вимірювань, складових інформаційно-вимірювальних систем та метрологічних характеристик їх компонентів; умінь виконувати процедури метрологічного забезпечення (повірки, калібрування, випробування, звірення) та застосовувати знання про відомі метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки під час цих процедур, а також вміти оцінювати ці характеристики шляхом експерименту; знати та вміти використовувати сучасні методи опрацювання результатів вимірювання та оцінювати його точнісні характеристики (оперувати поняттями та методами теорії похибок вимірювання, сучасної теорії невизначеності вимірювання, оцінювати правильність та прецезійніть результатів та методів вимірювання). Дистанційний курс містить 27 лекцій, що забезпечують набуття зазначених в силабусі дисципліни компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5075

Кредитний модуль: Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія.

Назва дистанційного курсу: «Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія (практичні заняття)»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Метою дистанційного курсу є набуття студентами знань основних поняття метрології, теорії вимірювань, складових інформаційно-вимірювальних систем та метрологічних характеристик їх компонентів; умінь виконувати процедури метрологічного забезпечення (повірки, калібрування, випробування, звірення) та застосовувати знання про відомі метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки під час цих процедур, а також вміти оцінювати ці характеристики шляхом експерименту; знати та вміти використовувати сучасні методи опрацювання результатів вимірювання та оцінювати його точнісні характеристики (оперувати поняттями та методами теорії похибок вимірювання, сучасної теорії невизначеності вимірювання, оцінювати правильність та прецезійніть результатів та методів вимірювання). Дистанційний курс містить 27  практичних занять, що забезпечують набуття зазначених в силабусі дисципліни компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5076

Кредитний модуль: Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія.

Назва дистанційного курсу: «Інформаційно-вимірювальна техніка та метрологія (лабораторний практикум)»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Метою дистанційного курсу є набуття студентами знань основних поняття метрології, теорії вимірювань, складових інформаційно-вимірювальних систем та метрологічних характеристик їх компонентів; умінь виконувати процедури метрологічного забезпечення (повірки, калібрування, випробування, звірення) та застосовувати знання про відомі метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки під час цих процедур, а також вміти оцінювати ці характеристики шляхом експерименту; знати та вміти використовувати сучасні методи опрацювання результатів вимірювання та оцінювати його точнісні характеристики (оперувати поняттями та методами теорії похибок вимірювання, сучасної теорії невизначеності вимірювання, оцінювати правильність та прецезійніть результатів та методів вимірювання). Дистанційний курс містить 14 лабораторних робіт, що виконуються на основі віртуальних макетів.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5077

Назва файлу