Дистанційні курси – Бакалавр 3 курс

Кредитний модуль:Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки -2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики.

Назва дистанційного курсу: «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки -2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики. Лекційний матеріал (2021/2022 навчальний рік)

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Кредитний модуль «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – 2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики» є нормативним освітнім компонентом освітніх програм «Метрологія та вимірювальна техніка» та «Інформаційні вимірювальні технології та системи»  спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і належить до дисципліни професійної підготовки. Кредитний модуль є логічним продовження попереднього кредитного модуля з дисципліни «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки» – «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  – 1. Основи метрології» і присвячений вивченню методів оцінювання метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки.

Предметом дисципліни є засоби інформаційно-вимірювальної техніки, метрологічні характеристики засобів інформаційно-вимірювальної техніки, методологічний апарат метрології, процедури метрологічного забезпечення.

Метою дисципліни є продовження набуття студентами знань основних поняття метрології в аспекті складових інформаційно-вимірювальних систем та метрологічних характеристик їх компонентів; умінь визначати, оцінювати та нормувати метрологічні характеристики аналогових компонентів, кодових засобів вимірювання та обчислювального компонента; виконувати прості процедури метрологічного забезпечення (повірки, калібрування) та застосовувати знання про відомі метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки під час цих процедур; знати та вміти використовувати сучасні методи опрацювання результатів вимірювання та оцінювати його точносні характеристики.

Дистанційний курс містить 18 лекцій, що забезпечують набуття зазначених в силабусі дисципліни компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4520

Кредитний модуль: метрології та інформаційно-вимірювальної техніки -2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики.

Назва дистанційного курсу: «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки -2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики. Практичні заняття (2021/2022 навчальний рік)

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Кредитний модуль «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – 2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її метрологічні характеристики» є нормативним освітнім компонентом освітніх програм «Метрологія та вимірювальна техніка» та «Інформаційні вимірювальні технології та системи»  спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і належить до дисципліни професійної підготовки. Кредитний модуль є логічним продовження попереднього кредитного модуля з дисципліни «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки» – «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки  – 1. Основи метрології» і присвячений вивченню методів оцінювання метрологічних характеристик засобів інформаційно-вимірювальної техніки.

Предметом дисципліни є засоби інформаційно-вимірювальної техніки, метрологічні характеристики засобів інформаційно-вимірювальної техніки, методологічний апарат метрології, процедури метрологічного забезпечення.

Метою дисципліни є продовження набуття студентами знань основних поняття метрології в аспекті складових інформаційно-вимірювальних систем та метрологічних характеристик їх компонентів; умінь визначати, оцінювати та нормувати метрологічні характеристики аналогових компонентів, кодових засобів вимірювання та обчислювального компонента; виконувати прості процедури метрологічного забезпечення (повірки, калібрування) та застосовувати знання про відомі метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки під час цих процедур; знати та вміти використовувати сучасні методи опрацювання результатів вимірювання та оцінювати його точносні характеристики.

Дистанційний курс містить 9  практичних занять, що забезпечують набуття зазначених в силабусі дисципліни компетенцій.Посилання на ДК:https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4521

Кредитний модуль: Вимірювальні перетворювачі.

Назва дистанційного курсу: «Вимірювальні перетворювачі. (Практичні заняття)»

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Вимірювальні перетворювачі. (Практичні заняття)» є зручним навчальним посібником для опанування даного виду занять дисципліни «Вимірювальні перетворювачі» в дистанційному режимі в обсязі 18 навчальних годин, що дорівнює загальному обсягу (18 навчальних годин), згідно з навчальною програмою. Практичні заняття з даної дисципліни представлені у кількості 8 занять. Дев’яте (останнє) заняття відводиться для написання підсумкової модульної контрольної роботи.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4596

Кредитний модуль: Вимірювальні перетворювачі.

Назва дистанційного курсу: «Вимірювальні перетворювачі. (Лабораторні роботи)»

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Вимірювальні перетворювачі. (Лабораторні роботи)» є зручним навчальним посібником для вивчення даного виду занять дисципліни «Вимірювальні перетворювачі» в дистанційному режимі в обсязі 18 навчальних годин, що дорівнює загальному обсягу (18 навчальних годин), згідно з навчальною програмою. Лабораторні роботи з даної дисципліни, у кількості 8 робіт, супроводжуються наглядними та ефективними віртуальними тренажерами, виконаними у вигляді віртуальних засобів вимірювальної техніки, а також методичними вказівками для їх виконання та обробки результатів.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4595

Кредитний модуль: Курсовий проект з вимірювальних перетворювачів.

Назва дистанційного курсу: «Вимірювальні перетворювачі. (Курсовий проєкт)»

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Вимірювальні перетворювачі. Курсовий проєкт» є зручним навчальним посібником для опанування даного виду занять освітньої компоненти «Курсовий проєкт з вимірювальних перетворювачів» в дистанційному режимі в обсязі 45 навчальних годин, що дорівнює загальному обсягу (45 навчальних годин), згідно з навчальною програмою. Даний вид занять з дисципліни представлений Методичними вказівками до курсового проєктування з кредитного модуля «Вимірювальні перетворювачі. Курсовий проєкт» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (загальною кількістю 50 сторінок).

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4597

Кредитний модуль: Вимірювальні перетворювачі.

Назва дистанційного курсу: Перетворювачі фізичних величин.

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Перетворювачі фізичних величин»є зручним навчальним посібником для опанування лекційного матеріалу з дисципліни «Вимірювальні перетворювачі» в дистанційному режимі в обсязі 36 навчальних годин. Лекційний матеріал з даної дисципліни представлено конспектом лекцій, списком посилань на літературні джерела; наявний Силабус з дисципліни, а також можливі поточні рекомендації автора для опанування матеріалів.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2254

Кредитний модуль: Методи та засоби вимірювальної техніки – 1. Вимірювання неелектричних та електричних величин.

Назва дистанційного курсу: «Методи та засоби вимірювань-1. (Практичні заняття)».

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Методи та засоби вимірювань-1. (Практичні заняття)»є зручним навчальним посібником для опанування матеріалу практичних занять з дисципліни «Методи та засоби вимірювань» в дистанційному режимі в обсязі 18 навчальних годин, що дорівнює загальному обсягу (18 навчальних годин), згідно з навчальною програмою. Практичні заняття з даної дисципліни заплановано у кількості 8 занять. Дев’яте (останнє) заняття відводиться для написання підсумкової модульної контрольної роботи.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4598

Кредитний модуль: Методи та засоби вимірювальної техніки – 2. Вимірювання електричних та магнітних величин.

Назва дистанційного курсу: «Методи та засоби вимірювань-2. (Практичні заняття)».

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Методи та засоби вимірювань-2. (Практичні заняття)»є зручним навчальним посібником для опанування матеріалу практичних занять з дисципліни «Методи та засоби вимірювань» в дистанційному режимі в обсязі 18 навчальних годин, що дорівнює загальному обсягу (18 навчальних годин), згідно з навчальною програмою. Практичні заняття з даної дисципліни заплановано у кількості 8 занять. Дев’яте (останнє) заняття відводиться для написання підсумкової модульної контрольної роботи.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4599

Кредитний модуль: Методи та засоби вимірювальної техніки – 1. Вимірювання неелектричних та електричних величин.

Назва дистанційного курсу: «Методи та засоби вимірювальної техніки – 1. Вимірювання неелектричних та електричних величин».

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Методи та засоби вимірювань – 1. Вимірювання неелектричних та електричних величин» є зручним навчальним посібником для опанування лекційного матеріалу з дисципліни «Методи та засоби вимірювань» в дистанційному режимі в обсязі 36 навчальних годин. Лекційний матеріал з даної дисципліни представлено лекціями, списком посилань на літературні джерела; наявний Силабус з дисципліни, а також можливі додатки, поточні рекомендації автора для опанування матеріалів..

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2251

Кредитний модуль: Методи та засоби вимірювальної техніки – 2. Вимірювання електричних та магнітних величин.

Назва дистанційного курсу: «Методи та засоби вимірювань – 2. Вимірювання електричних та магнітних величин».

Автор дистанційного курсу: Морозова Марія Миколаївна.

Анотація: «Методи та засоби вимірювань – 2. Вимірювання електричних та магнітних величин» є зручним навчальним посібником для опанування лекційного матеріалу з дисципліни «Методи та засоби вимірювань» в дистанційному режимі в обсязі 18 навчальних годин. Лекційний матеріал з даної дисципліни представлено лекціями, списком посилань на літературні джерела; наявний Силабус з дисципліни, а також можливі додатки, поточні рекомендації автора для опанування матеріалів.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3478

Кредитний модуль: Технології програмування ІВС.

Назва дистанційного курсу: Технології програмування ІВС

Автор дистанційного курсу: Добролюбова Марина Валеріївна.

Анотація: Лекційний курс дисципліни включає 17 лекцій і знайомить студентів з: основними поняттями об’єктно-орієнтованого підходу в програмуванні; базовими та додатковими конструкціями об’єктно-орієнтованої складової мови С#; професійними підходами в програмуванні мовою С#, зокрема з багато поточним, паралельним та асинхронним програмуванням, з колекціями, роботою з текстом тощо. Курс комп’ютерних практикумів складається з 9 практичних робіт, які зорієнтовані на закріплення лекційного матеріалу.

Матеріали кредитного модуля призначені для формування у студентів здатностей розробляти перспективні засоби програмного та інформаційного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2887

Кредитний модуль: Програмування баз даних.

Назва дистанційного курсу: Системи управління базами даних

Автор дистанційного курсу: Добролюбова Марина Валеріївна.

Анотація: Лекційний курс дисципліни включає 17 лекцій і знайомить студентів з: основними поняттями в сфері розробки баз даних; реляційною моделлю; плануванням, проектуванням та адмініструванням баз даних; методологією концептуального, логічного та фізичного проектування баз даних; нормалізацією; захистом; керуванням транзакціями; обробкою запитів, а також новими і перспективними напрямами розробки баз даних. Курс комп’ютерних практикумів складається з 9 практичних робіт, які зорієнтовані на закріплення лекційного матеріалу на основі концепцій написання програм з використанням SQL Server та мови T-SQL. Лекційний курс та курс комп’ютерних практикумів доповнюється презентаційними матеріалами до кожного заняття та посиланнями на відео-матеріали. Матеріали кредитного модуля призначені для формування у студентів здатностей розробляти сучасні засоби програмного та інформаційного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем, оскільки повноцінні ІВС важко уявити без наявності зв’язку з базою даних. Дисципліна буде корисною не тільки початківцю розробнику, а й програмісту з досвідом роботи, оскільки в ній порушені не лише основи, але і теми, пов’язані з оптимізацією запитів і проєктуванням бази даних.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4342

Кредитний модуль: Цифрова обробка сигналів.

Назва дистанційного курсу: «Цифрова обробка сигналів: Курс лекцій. Лабораторний практикум.  Практичні заняття . Комп’ютерний практикум. Модульна контрольна робота . Розрахунково-графічна робота.». Навчально-методична праця для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Автор дистанційного курсу: Синиця Валентин Іванович.

Анотація:. Технології  цифрової  обробки  і  аналізу даних пов’язані з технологіями проектуванням  систем штучного  інтелекту:  інтелектуальні  засоби вимірювання;  експертні  системи;  нейромережеві  технології в експериментальній  інформатиці  (вимірювання,  контроль,  діагностика, випробування) і ін.

Метою  курсу  є  ознайомлення  студентів  з  теоретичними  основами  обробки сигналів,  лінійні  дискретні  системи  та  їх  характеристики,  дискретне перетворення  Фур’є  (ДПФ)  і  його  практичне  використання,  синтез  і  аналіз цифрових  КІХ- і  БІХ-фільтрів,  ефекти  квантування  в  цифрових  системах, алгоритми спектрального, кореляційного та авторегресійного аналізу.

Забезпечує  достатню  теоретичну  базу  для  області  обробки  даних:  Data Engineer;  Data  Scientist;  Data  Manager,  що  відкриває  перед  студентами перспективу  стати  затребуваним  і  високооплачуваним  фахівцем. Саме  такі фахівці уміють  видобувати з даних максимальну користь і здатні вирішувати різноманітні завдання, в тому числі в галузі вимірювальної техніки.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/login/index.php

Кредитний модуль: Спеціальні питання вищої математики.

Назва дистанційного курсу: Математична статистика (дистанційний курс). Навчально-методична праця для студентів напряму підготовки 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології».

Автор дистанційного курсу: Синиця Валентин Іванович.

Анотація:.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/login/index.php

Кредитний модуль: Контроль та технічна діагностика.

Назва дистанційного курсу: «Контроль та технічна діагностика. Лекційний матеріал (2021/2022 навчальний рік)»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Кредитний модуль належить до дисципліни професійної підготовки і забезпечує формування у студентів професійних здатностей, тобто набуття знань та умінь в сфері технічної діагностики та контролю різного роду продукції, зокрема технічних засобів, в тому числі засобів вимірювальної техніки, необхідних для виконання професійних обов’язків, передбачених за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей: вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти, використовувати  науково-технічну документацію державної метрологічної системи України; розуміти та використовувати світову технічну документацію, зокрема, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю; застосовувати знання про вплив завад різної природи на процедури контролю та діагностування; застосовувати апарат математичної статистики під час  вирішенні задач метрології та при використанні інформаційно-вимірювальних технологій; розраховувати параметри систем контролю та технічної діагностики.

Дистанційний курс містить 17 лекцій, що забезпечують набуття зазначених в сілабусі компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4522

Кредитний модуль: Контроль та технічна діагностика.

Назва дистанційного курсу: «Контроль та технічна діагностика. Практичні заняття (2021/2022 навчальний рік)»

Автор дистанційного курсу: Шведова Вікторія Вікторівна.

Анотація: Кредитний модуль належить до дисципліни професійної підготовки і забезпечує формування у студентів професійних здатностей, тобто набуття знань та умінь в сфері технічної діагностики та контролю різного роду продукції, зокрема технічних засобів, в тому числі засобів вимірювальної техніки, необхідних для виконання професійних обов’язків, передбачених за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей: вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти, використовувати  науково-технічну документацію державної метрологічної системи України; розуміти та використовувати світову технічну документацію, зокрема, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю; застосовувати знання про вплив завад різної природи на процедури контролю та діагностування; застосовувати апарат математичної статистики під час  вирішенні задач метрології та при використанні інформаційно-вимірювальних технологій; розраховувати параметри систем контролю та технічної діагностики.

Дистанційний курс містить 9 практичних зянять, що забезпечують набуття зазначених в сілабусі компетенцій.

Посилання на ДК: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4523

Кредитний модуль: Вимірювальні прилади. Частина 1.

Назва дистанційного курсу: «Вимірювальні прилади. Частина 1»

Автор дистанційного курсу: Мокійчук Валентин Михайлович.

Анотація: Вивчення класифікації засобів вимірювання, метрологічних характеристик ЗВТ, основних структурних схем та методів вимірювання на прикладах вимірюваня електричних величин. Розгляд технічних засобів реалізації аналогових засобів вимірювань. Практична частина: лабораторні роботи у системі моделювання Multisim 14.

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/MjUyOTc5MjU0NDM0?cjc=wlbegme

Кредитний модуль: Цифрова схемотехніка.

Назва дистанційного курсу: «Цифрова схемотехніка»

Автор дистанційного курсу: Мокійчук Валентин Михайлович.

Анотація: Вивчення основ цифрової логіки та Алгебри Буля. Вивчення та дослідження методів синтезу комбінаційних та послідовністних схем із заданим функціями перемикання, вивчення методів мінімізації та оптимізації цифровихсхем. Розгляд технічних засобів реалізації цифрових функціональних схем: дешифратори, мультиплексори, демультиплексори, суматори, субтрактори., компаратори, тригери, лічильники, регістри. Практична частина: лабораторні роботи у системі моделювання Multisim 14..

Посилання на ДК: https://classroom.google.com/c/MzIwMTMxNjUyMjM5?cjc=i4etmnj

Назва файлу