Яремчук Ніна Антонівна

Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат технічних наук, доцент

Контакти: YaremchukNA@i.ua

Персональна сторінка викладача

Профіль
LinkedIn

LinkedIn Profile

Профіль Publons (Web of Science)

Publons Profile

Профіль
ORCID

0000-0003-0661-1243

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електровимірювальна техніка», кандидат технічних наук (1967 рік), доцент по кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки (1971рік), має почесне звання «Заслужений викладач Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (2008 рік), з 2011 року по 2018 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки.

Займається науковими дослідженнями в галузі теоретичної метрології та метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки. Автор біля 270 наукових праць, зокрема монографії  та навчальних посібників, брала участь у створенні термінологічних стандартів України в галузі метрології (ДСТУ 2681-94.Метрологія. Терміни та визначення.; ДСТУ 3540-97.Електронні засоби вимірювальної техніки для електричних та магнітних величин.; Державний класифікатор України ДК 011-96. Класифікатор системи позначень одиниць вимірювань та обліку.).  Займалась питаннями впровадження результатів наукових досліджень в практичну метрологічну діяльність. Була керівником і відповідальним виконавцем 20 науково-дослідних робіт. За результатами робіт в області випробувань лічильників електричної енергії було розроблено та затверджено ряд документів: « Рекомендації. Метрологія. Лічильники електричної енергії індукційні. Методика визначення міжповірочного інтервалу МІ 081/29.16-98», «Лічильники електричної енергії електронні. Методика визначення міжповірочного інтервалу МІ 081/29.06-01», « МІ 081/29.17-04. Рекомендації. Метрологія. Лічильники електричної енергії електронні однофазні СОЕ-5028.Методика визначення  та підтвердження міжповірочного інтервалу», «МИКН 100/872-2001.Рекомендации. Метрология. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные. Программа и методика ускоренных испытаний по установлению межповерочного интервала»,  «Лічильники електричної енергії ЛМ-ІТ. Програма і методика прискорених випробувань з метою визначення міжповірочного інтервалу та випробувань по його підтвердженню МИЦГ.410114.001».

Дисципліни, які викладала та наразі викладає: «Електричні вимірювання», «Електро-радіо вимірювання», «Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки», «Основи метрології», « Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем», « Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки», «Репрезентативна теорія вимірювань», «Фундаментальні та загальні концепції міжнародної термінології в галузі метрології та вимірювальної техніки». За методикою викладання дисциплін була зроблена доповідь:Distinctive features of teaching course “Based metrology and measurement technique” in Kiev politechnical institute//P.P.Ornatski, N. A.Yaremchuk/7-th International Symposium IMECO “Modern electric and magnetic measurements”, 1995.

Керувала науковою роботою 7 аспірантів, 5 з яких захистили дисертації.

Видані наукові та методичні праці:
  • Суммирование погрешностей средств измерений/П.П.Орнатский, Н.А Яремчук.-Учебное пособие.- Киев: КПИ,1983.76с.
  • Метрологическое обеспечение систем: Учебное пособие/В.Д.Циделко, Н.А.Яремчук.-Киев: УМК ВО, 1988.-100с.
  • Метрологическая аттестация алгоритмов и программ информационно-измерительных систем: Учебное пособие/В.Д.Циделко, Н.А.Яремчук, Н.В.Нагаец; под общей редакцией В.Д.Циделко.- К.: КПИ, 1993.-95 с.
  • Оценивание суммарной погрешности измерительных каналов ИИС в статическом режиме: Учебное пособие/ В.Д.Циделко, Н.А.Яремчук.-Киев: КПИ,1997.-100 с.
  • Ціделко В.Д., Яремчук Н.А. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання: Монографія.-К.: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2002.-176 с.
  • Основи метрології та вимірювальної техніки: у 2 т. : навч. посіб./В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока та ін.-К.: НТУУ «КПІ»,2013.- 1 т.-236 с.
  • Основи метрології та вимірювальної техніки: у 2 т. : навч.посіб./В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока та ін.-К.: НТУУ «КПІ»,2015.- 2 т.-268 с.
  • Интеллектуальные средства измерительной техники: Учебное пособие: Том 1. Методология интеллектуальных средств измерительной техники/ Н.А.Яремчук.- К.: Корнійчук, 2017.- 208 с.
           Публікації за останній рік:
  • Яремчук Н.А., Семенюк Р.С. Способи урахування невизначеності при побудові лінгвістичних шкал. Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія-2020): зб. доп. XII міжнар. наук.-техн. конф. 6-8 жовтня 2020 р.-Х.: НВЦ Інститут метрології, 2020.-С. 77-81.
  • Semeniuk R.S.,Yaremchuk N.A. The methods of obtaining and elaborating classified data in intellectual measurement systems: Central European Researchers Journal (CERES Journal), Volume 6, Issue 1, 2020, P.27-36.