Шведова Вікторія Вікторівна

Шведова Вікторія Вікторівна
Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: shvedova_viktoriya@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Scopus Profile

Профіль у Академії Google

Профіль
LinkedIn

LinkedIn Profile

Профіль Publons (Web of Science)

Publons Profile

Профіль
ORCID

Шведова Вікторія Вікторівна доцент кафедри інформаційно-вимірювальних технологій приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.

Шведова В.В. автор близько 80 публікацій, з них статті в фахових виданнях, виданнях, знесених в наукометричні бази даних, патентів, матеріалів доповідей на конференціях. Зокрема є співавтором навчального посібника в двох томах «Основи метрології та вимірювальної техніки» (автори: Ціделко В.Д., Яремчук Н.А., Затока С.А., Бурченков Г.К., Шведова В.В., Стасевич В.А.), який отримав гриф Міністерства науку, молоді та спорту України; дистанційних курсів «Метрологія та вимірювання», «Основи метрології та вимірювальної техніки» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Системи управління і автоматика», які були одними з перших повноцінних дистанційних курсів, розроблених в НТУУ «КПІ» ще в 2007 та 2008 роках.

В 2010 році захистила дисертацію на тему «Інформаційно-вимірювальне та алгоритмічне забезпечення моніторингу автоматизованих систем тестування в професійній освіті».

Сфера наукових зацікавлень та досліджень:
 • інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці;
 • методологічні підходи в області здійснення метрологічного нагляду;
 • інформаційні технології в освітній галузі (дистанційне навчання, моніторинг систем автоматизованого тестування, дослідження в сфері педагогічних вимірювань).

Брала участь у виконанні 4-х держбюджетних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки на теми:

 • «Розробка методології і принципів побудови експертних систем для дистанційних інформаційних технологій в експериментальній інформатиці і інженерній освіті»,
 • «Створення пілотного проекту банку атестованих курсів дистанційного навчання для навчальних закладів всіх рівнів освіти» (1 етап),
 • «Методичне забезпечення до лабораторних стендів з курсу «Інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці»: «Вимірювально-обчислювальний комплекс для проведення Інтернет-повірки термоперетворювачів опору» та «Вимірювально-обчислювальний комплекс для проведення Інтернет-повірки аналогово-цифрових перетворювачів з використанням однозначної міри опору»
 • «Кваліметричний моніторинг систем локально-дистанційного навчання за напрямом підготовки бакалаврів «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»».
На кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій  викладає дисципліни:
 • Освітнього рівня бакалавр: «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – 1. Основи метрології», «Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки – 2. Інформаційно-вимірювальна техніка та її характеристик»,  «Основи контролю і технічної діагностики», «Системи автоматичного керування», «Інформаційні технології віддаленого доступу в метрології та вимірювальній техніці»;
 • Освітнього рівня магістр:«Метрологічне забезпечення інформаційно- вимірювальних систем», «Метрологічне забезпечення калібрувальних та випробувальних лабораторій»;
 • проводить підготовку студентів до захисту бакалаврських та магістерських атестаційних робіт; готує аспіранта до захисту.

Всі дисципліни, за якими проводиться викладання, забезпечені дистанційними курсами, розміщеними на сайті українського інституту інформаційних технологій в освіті на платформі дистанційного навчання Сікорський (Sikorsky Distance Learning Platform): http://uiite.kpi.ua/distancijne-navchannya/

Тематика магістерських дисертацій та напрями досліджень, які пропонуються студентам

Тематика магістерських дисертацій охоплює питання метрології та метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки; інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці; методологічні підходи в області здійснення метрологічного нагляду; інформаційні технології в освітній роботі (дистанційне навчання, моніторинг систем автоматизованого тестування, дослідження в сфері педагогічних вимірювань).

Зокрема роботи спрямовані на вирішення таких наукових проблем як:

 • Розробка методичного забезпечення та створення програмного компонента для оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки різних типів;
 • Розробка та удосконалення методик калібрування засобів вимірювальної техніки в обраній галузі;
 • Дослідження впливу точнісних характеристик засобів вимірювальної техніки на процедури контролю або випробування продукції, повірки засобів вимірювальної техніки;
 • Розробка методик та створення програмного компонента для опрацювання результатів вимірювань з урахуваннях сучасних підходів оцінювання їх точності (невизначеності результату вимірювання, правильності та прецизійності результатів вимірювань) в різних галузях;
 • Розробки методик та створення програмного компонента в області педагогічних вимірювань.

З 2006 по 2011 роки куратор групи ВВ-91, 2018/19 роки – куратор групи ПВ-81, з 2019 року і понині – куратор групи ПВ-91.

З 2012  виконує обов’язки відповідальної за методичну роботу, розробку навчальних та робочих навчальних планів за спеціалізацією «Метрологія та вимірювальна техніка». Член Науково-методичної комісії зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, входить до складу робочої групи з розробки освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології» зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка для освітньо-професійного рівня бакалавр.

Наразі Шведова В.В. експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.