Відгуки на освітньо-наукову програму доктора філософії

Протягом громадського обговорення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка робочою групою отримано відгуки та рецензії від провідних організацій, що працють в цій галузі.

Зауваження та побажання стейкхолдерів та фахівців були враховані у проєкті та будуть імплементовані у новій редакції освітньо-наукової програми.