Барилко Сергій Віталійович

Посада: професор
Науковий ступінь:  доктор технічних наук

Контакти: poo4ta1217@gmail.com, 380(63) 206-87-64

Персональна сторінка викладача

LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID

2005 – 2010 рр. – студент, Київського національного університету технологій та дизайну, спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка»,  кваліфікація: магістр з метрології та вимірювальної техніки.

2010 – 2013 рр. – аспірант кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну.

2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

2013 – 2014 рр. – асистент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну.

2014 – 2015 рр. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну.

2015 – 2018 рр. – доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну.

2018 – 2020 рр. – докторант кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну.

2021 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук із спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2021р. по теперішній час – професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Наукові інтереси

Ультразвукові перетворювачі, ультразвуковий безконтактний контроль технологічних параметрів матеріалів із пористою структурою, комп’ютеризовані системи контролю якості полотен.

Основні публікації:

Монографії

Zashchepksna N., Zdorenko V., Barylko S. Application of a ultrasonic method for quality assurance of materials. Study of problems in modern science: new technologies in engineering, advanced management, efficiency of social institutions. Bydgoszcz. 2015. P. 450–466.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1) Zdorenko V, Kyzymchuk O, Barylko S, et al (2018). The use of ultrasonic method for determining the basis weight of textile materials, The Journal of The Textile Institute, 109, P. 410-418.

2) Barylko S, Zdorenko V, Kyzymchuk O, et al (2019). Adaptive ultrasonic method for controlling the basis weight of knitted fabrics, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 14, P. 1-7.

3) Zdorenko V, Kucheruk V, Barylko S, et al, et al (2021). Non-contact ultrasound method of thread tension determination for light industry machinery, Bulletin of the Karaganda University, Physics Series, 104, P. 35-45.

Наукові видання, що включені до переліку фахових видань України, та закордонні видання

 1. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Защепкіна Н.М., Санніков В.Ю., Чорноморченко В.К.  Визначення зміни пористості тканини за зміною амплітуди відбитої ультразвукової хвилі. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2012. №3. С. 122 –127.
 2. Здоренко В.Г., Барилко С.В. Дослідження проходження імпульсного ультразвукового сигналу крізь тканину при контролі поверхневої щільності. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. №3. С. 90 – 96.
 3. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Дяченко А.С. Технологічний контроль пористості текстильних матеріалів із складною структурою. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2017. № 1. С. 105–112.
 4. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Барилко О.В. Технологічний контроль текстильних матеріалів. Метрологія та прилади. 2017. № 5. С. 86–88.
 5. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Зенкін А.С. Удосконалення акустичного безконтактного контролю матеріалів зі складною внутрішньою структурою. Метрологія та прилади. 2018. № 3. С. 47–51.
 6. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Барилко О.В., Лісовець С.М., Лебедюк Т.В. Дослідження застосування ультразвукового безконтактного методу визначення технологічних параметрів для процесу ткацтва. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2018. № 4(67). С. 152–161.
 7. Барилко С.В., Лісовець С.М., Головата І.В. Ультразвуковий метод визначення об’ємної щільності текстильних матеріалів. Вісник інженерної академії України. 2018. № 2. С. 116–121.
 8. Здоренко В.Г., Лісовець С.М., Барилко С.В., Яненко О.П. Моделювання роботи електроакустичного тракту з об’єктом дослідження. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2018. № 2. С. 117–121.
 9. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О., Дерій Ю.О. Застосування фазового і амплітудно-фазового акустичних методів для автоматизованого контролювання поверхневої щільності текстильних матеріалів. Стандартизація, сертифікація, якість. 2019. № 2(114). С. 86–94.
 10. Лісовець С.М., Барилко С.В., Зенкін А.С., Здоренко В.Г. Контроль поверхневої густини текстильних матеріалів шляхом використання автоматизованої сканувальної системи. Метрологія та прилади. 2019. № 5(79). С. 52–55.
 11. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О. Дослідження проходження ультразвукових хвиль крізь двошаровий матеріал із складною структурою при контролі його технологічних параметрів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. № 1. С. 50–62.
 12. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О., Василенко В.М. Відбиття ультразвукових хвиль від двошарового пакету текстильних матеріалів зі щільним верхнім шаром. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. № 2. С. 62–70.
 13. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О. Дослідження згасання ультразвукових хвиль при їх проходженні та відбитті від одношарових матеріалів з порами різного розміру. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. № 3. С. 99–111.
 14. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О., Василенко В.М., Палій Б.М. Дослідження відбиття ультразвукових хвиль від одношарових текстильних полотен та двошарових текстильних пакетів із різним розміром пор. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. № 4. С. 87-97.
 15. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Лісовець С.М., Шипко Д.О. Застосування ультразвукового пристрою для визначення поверхневої густини текстильної волоконної маси. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2020. № 5. С. 67-73.

Патенти на корисну модель

1) Пат. 63663 Україна,  МПК G01H7/00, G01N29/00. Пристрій для вимірювання часу проходження та згасання акустичних імпульсів. Скрипник Ю.О., Здоренко В.Г., Барилко С.В.; заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну, № u201106890; заявл. 01.06.2011; опубл. 10.10.2011. Бюл. №19.

2) Пат. 73763 Україна,  МПК G01N33/36, G01N29/00. Ультразвуковий спосіб визначення поверхневої щільності матеріалів. Скрипник Ю.О., Здоренко В.Г., Барилко С.В., Єфіменко В.Б.; заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну, № u201202723; заявл. 06.03.2012; опубл. 10.10.2012. Бюл. №19.

3) Пат. 84211 Україна, МПК G01N33/36, G01N29/00. Ультразвуковий пристрій для вимірювання поверхневої щільності текстильних матеріалів. Скрипник Ю.О., Здоренко В.Г., Барилко С.В.; заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну, № u201305479; заявл. 29.04.2013; опубл. 10.10.2013. Бюл. № 19.

4) Пат. 132500 Україна, МПК G01N33/36, G01N29/00. Ультразвуковий спосіб визначення об’ємної щільності текстильних матеріалів. Здоренко В.Г., Барилко С.В., Барилко О.В., Лісовець С.М.; заявник та патентовласник Київський національний університет технологій та дизайну, № u201305479; заявл. 11.10.2018; опубл. 25.02.2019. Бюл. № 4.