Міжнародна діяльність викладачів кафедри ІВТ

За останній період викладачі кафедри прийняли участь у міжнародних виставках, конкурсах, пройшли  стажування в закордонних учбових закладах, де  підвищили  свій досвід. Багато викладачів  кафедри виконують  важливу  рецензійну роботу  в редакціях періодичних видань та  входять  в програмні  та  оргкомітети міжнародних  конференцій  та  семінарів.

        Так в  міжнародних  виставках представлені досягнення :

1) XV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та Безпека», що проводилась 09-12 жовтня 2018 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09) та Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Красковський О.П.

2) ХVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в промисловості – 2018», що проводилась 6-8 листопада 2018 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360 та Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Самарцев Ю.М.

3) XVII Міжнародний промисловий форум, що проводився 20-23 листопада 2018 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 3 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09), Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня, Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Самарцев Ю.М., Красковський О.П.
2019:

1) ХІ Міжнародна спеціалізована виставка «Київський технічний ярмарок», що проводилась 02-05 квітня 2019 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360 та Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Самарцев Ю.М.

2) XVІ Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та Безпека», що проводилась 08-12 жовтня 2019 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 2 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09) та Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Красковський О.П.

3) Міжнародний форум «Innovation Market», що проводився 05-07 листопада 2019 року у Міжнародному виставковому центрі м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 3 (Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня, Мікроінвертор для сонячних електростанцій Smi-360 та Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Самарцев Ю.М., Красковський О.П.

4) XVIII Міжнародний промисловий форум, що проводився 19-22 листопада 2019 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. Число експонатів, які демонструвалися – 3 (Вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 30 МГц (ВВЕТУ 08-07-01-09), Ультразвукові фазовані антенні решітки для систем неруйнівного контролю з електронним скануванням проміня, Мікроінвертор для сонячних електростанцій U500.32). Учасники: Туз Ю.М., Добролюбова М.В., Самарцев Ю.М., Красковський О.П.

5) XVIV Міжнародний промисловий форум, що проводився в листопаді 2021 року у виставковому Міжнародному виставковому центрі, м. Києва. наукова   група  кафедри  представляла  свої  розробки  на  міжнародному промисловому форумі, що відбувався  в виставковому  центрі  м. Києва. Представлені   як  окремі  вимірювальні  прилади для   контролю    світла в  широкому  спектральному діапазоні від 310 до 1064 нм, так  й  комп’ютерний  комплекс  для  слідкування  та  реєстрації  сонячного променя  на  протязі  тривалого  періоду. Інтерес глядачів  з різних  країн приваблювала  система моніторингу  за  водним  середовищем яка була представлена восени 21 року. В  реальному часі  оцінювали зміну  кількісного складу домішок нітратів  та загальну складову нерозчинних  речовин. Інший  прилад «Вимірювач розмірного спектру  мікрогених часток» дозволяє надати  середній  розмір часток також в просторі від  1  до 120 мкм,  оцінювати їх концентрацію  в  рідині.

Виступи на  міжнародному  конкурсі  «Сікорський Челендж» в 2022 році –  були оцінені  Дипломами  Переможців, як готовності  до  впровадження технологій  виробництва «прозорої броні». Саме результати співробітників під керівництвом ст. викладача кафедри В.В.Таранова  та  студентів 3 та 4 курсів – дозволяють прискорити  виготовлення  скла  з  новими  механічними  властивостями. Сьогодні  роботи  в цьому  напрямку   подаються на  конкурс Міносвіти для  подальшого покращення  й  провадження, які  потрібні  для  виробництва  та ремонту військової техніки.

За  звітний  період   викладачі  кафедри пройшли  міжнародне стажування.

 • Викладачка кафедри Щербань А.П.  згідно Наказу  №3/579 віл 15.11.2018. пройшла стажування  у Технічній вищій школі – Університеті прикладних наук м. Гіссен ФРН в рамках програми DAAD з 09 грудня 2018 по 21 грудня 2018.
 • Завідувач кафедри Єременко В.С. згідно Наказу №3/581 віл 15.11.2018, пройшов  Стажування  у Технічній вищій школі – Університеті прикладних наук м. Гіссен ФРН в рамках програми DAAD з 09 грудня 2018 по 15 грудня 2018.
 • Викладач кафедри Мокійчук В.М. згідно Наказу №3/581 віл 15.11.2018, пройшов стажування  у Технічній вищій школі – Університеті прикладних наук м. Гіссен ФРН в рамках програми DAAD з 09 грудня 2018 по 15 грудня 2018.
 • Доцент кафедри Маркіна О.М. пройшла наукове стажування «особливості фінської системи освіти» на базі Західно-Фінлянського Коледжу, м. Гуйттінен, 03-28.08.2020 року, 120 годин (4 кредити ЄКТС). Certificate №2808202010.
 • Професор Защепкіна Н.М. Отримала  сертифікат  про стажування у Технологічно-природничому університеті м. Бидгош (республіка Польща);

Професори кафедри  Туз Ю.М., Володарський Є.Т.,  Защепкіна Н.М., Єременко В.С., доцент Маркіна О.М., ст викладач В.В.Таранов –  виконують роботу по рецензування публікацій в журналах країн Європи та Азії. Оцінюючі  роботу  авторів  з  різних країн,  вони  одночасно підвищують  свій  рівень знання  в  області  метрології, вивчаючі  нові  методи та сучасні прилади вимірювання.

Професор  кафедри Володарський Є.Т. є членом  міжнародного оргкомітету конференції,  що  кожного року  проходить у місті  Лева  й  вже стала  популярною серед вчених Польщі, Словаччини, Німеччини. Активна  участь   наших  співробітників, зокрема Н.М.Защепкіної   в роботі  Польської НАН – дозволяє  підтримувати зв’язок   з  колегами  Технологічно-природничого університету м. Бидаш. Результат роботи – колективна монографія із залученням викладачів нашої кафедри та викладачів  університету.

Викладачі кафедри надсилають свої наукові роботи до закордонних журналів, які з зацікавленістю публікують їх на сторінки своїх видань.

Приклади робіт  за останні 5  років наведені  далі .
 • Zdorenko V., Kyzymchuk O., Barylko S., Melnyk L. The use of ultrasonic method for determining the basis weight of textile materials/ // Journal of the Textile Institute.– 2018.– 109(3). – P.410-418. (Scopus).
 • Zashchepkina, N.M., Zdorenko, V.G., Tierentyeva, N.R.,  Markin, M.O.,Bozhko, K.M.  Ultrasonic method of quality control for textile materials Archives of Materials Science and Engineering .2019, Volume 97, isues 1-2, May-June 2019, pp. 39-49. (Scopus).
 • N.M. Zashchepkina  , V.G. Zdorenko  , V. Sebko, O.M. Markina  Identification of the eddy current method features in the implementation of computer simulation algorithms for controlling the characteristics of the food production equipment parts Archives of Materials Science and Engineering 2019, Volume 97, isues 1, November 2019, pp. 31-40. (Scopus).
 • Zdorenko V. Adaptive ultrasonic method for controlling the basis weight of knitted fabrics / V Zdorenko, O Kyzymchuk, S Barylko, S Lisovets, L Melnyk // Journal of Engineered Fibers and Fabrics, – 2019. Vol.14. P.1-7. Scopus).
 • Pyrozhenko  Ye.V. Informative testing method of beer sewage samples for mini-breweries/ Ye.V. Pyrozhenko  V.V. Sebko V.G. Zdorenko, N.M. Zashchepkina , O.M. Markina //Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering . – 2020. Vol. 106, Is. 1. – P. 28-41. (Scopus).
 • Zdorenko V., Kucheruk V., Barilko S., et al (2021). Non-contact Ultrasound Method of Thread Tension Determination for Light Industry Machinery, BULLETIN OF THE KARAGANDA UNIVERSITY, PHYSICS series, 104, 35 – 45. (WOS)
 • Zashchepkina, N.M., Zdorenko, V.G., Markin, M.O., Barilko, S.V., Shipko, D.O.Сontactless ultrasonic method for determining knitted fabrics tension Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineeringthis link is disabled, 2022, 112(1), pp. 13–24 (Scopus).
 • Volodarsky Eugenij Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego / Eugenij Volodarsky, Zygmunt Warsza, Larysa Kosheva, Marina Dobrolyubova // Przemysl chemiczny. – 2018. – 97/4 (2018). рр. 579-583. (Фахове видання, міжнародні наукометричні бази даних Index_Copernicus, Scopus). https://www.sigma-not.pl/publikacja-113516-zastosowanie-kart-kontrolnych-hotellinga-w-kontroli-jako%C5%9Bci-wieloparametrowego-procesu-technologicznego-przemysl-chemiczny-2018-4.html
 • Velychko O. Features of calibration of precision LCR meters Sensors and Transducers / O. Velychko, S. Shevkun and M. Dobroliubova // Sensors and Transducers. – 2019. – Vol. 237, Issue 9-10, September-October 2019, pp.171-177. https://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/Digest_Sept_Oct_2019.htm (Міжнародна наукометрична база даних Index_Copernicus та інші). https://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/P_3126.htm
 • Scientific foundations of solving engineering tasks and problems : сollective monograph / M. Dobrolyubova, О. Kozyr, О. Statsenko, К. Shevchenko etc – Boston : Published by Primedia eLaunch, 2021. – 759 р. (pp. 352-377).
 • Markin M.O. Measurement of Temperature of Molten Zone at the Directional Crystallization of Blades of the Gas-Turbine Engine / M. O. Markin, S. M. Kushchovyi, O. M. Markina // Uspehi Fiziki Metalov. – 2017. Том 18, PP. 141–154. (http://ufm.imp.kiev.ua/en/browse.html). Scopus.
 • Olga M. Markina, Maksym O. Markin, Maryna V. Filippova, Damian Harasim, Kanat Mussabekov, Azamat Annabayev, “The peculiarity of the construction of an optical-electronic system for measurement of geometrical parameters of objects in the micrometer range”, Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104456B (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280987; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280987. Scopus.
 • K.M. Bozhko , N.M. Zashchepkina , M.O. Markin  , O.M. Markina Single-pulse method for measuring the current-voltage characteristics of solar panels / Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. Vol. 99, Is. 2019 1-2. – PP. 24-29. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=195072 [Scopus]
 • Markin M.O. Measurement of Temperature of Molten Zone at the Directional Crystallization of Blades of the Gas-Turbine Engine / M. O. Markin, S. M. Kushchovyi, O. M. Markina // Uspehi Fiziki Metalov. – 2017. Том 18, PP. 141–154. (http://ufm.imp.kiev.ua/en/browse.html). Scopus.
 • Olga M. Markina, Maksym O. Markin, Maryna V. Filippova, Damian Harasim, Kanat Mussabekov, Azamat Annabayev, “The peculiarity of the construction of an optical-electronic system for measurement of geometrical parameters of objects in the micrometer range”, Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104456B (7 August 2017); doi: 10.1117/12.2280987; http://dx.doi.org/10.1117/12.2280987. Scopus.
 • N.M. Zashchepkina, V.G. Zdorenko, N.R. Tierentyeva, O.M. Markina, M.O. Markin, K.M. Bozhko / Ultrasonic method of quality control for textile materials / Archives of Materials Science and Engineering 2019, 1-2(97) pp. 39-49. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=190363  [Scopus]
 • K.M. Bozhko , N.M. Zashchepkina , M.O. Markin  , O.M. Markina Single-pulse method for measuring the current-voltage characteristics of solar panels / Archives of Materials Science and Engineering. – 2019. Vol. 99, Is. 2019 1-2. – PP. 24-29. https://archivesmse.org/resources/html/article/details?id=195072 [Scopus]
 • Sergiy A. Gulyar, Zynaida A. Tamarova and Victor V. Taranov . Innovative Light Therapy: 5. Anti-stress Effects of Polarized Polychromatic and Monochromatic Light from Halogen and LED Sources .Journal of US-China Medical Science Volume 19, Number 2, Mar.-Apr. 2022 (Serial Number 127)  , С 29-45 Journal of US-China Medical Science 19 (2022) 29-45 doi:10.17265/1548-6648/2022.02.001
 • S. A. Dolenko, A.M. Kravchenko, V. V. Vember, V. V. Abramov, V. V. Taranov.  Impact of Humic Acids on Survival of Microorganisms of Different Groups in the Aquatic Medium // Hydrobiological Journal. –  2019. – V. 55. N5. – P. 57-64. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i5.50.
 • Volodarsky Ye., Kosheva l., Warsza Z,L., Komada P., Nurmakhametov A. The influence of the characteristics of the measuring on the reliability of decision making in assessment of conformity.  Photonics applications in astronomy, communication, industry, and high-energy physics experiments, 2018, Proc. SPIE vol. 108082j 26 May – 4 June 2018, Wilga, pl,  doi 10.1117/12.2501588
 • Volodarsky Е., Warsza Z.L, Kosheva L., Klevtsova M.: Uncertainty of measurement and reliability of the decision making on compliance. Proc. of conf. AUTOMATION 2019, Szewczyk, R. et all (eds.), Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques. vol. 920 series: Advances in Intelligent Systems & Computing. Springer Nature Switzerland AG (2020) pp. 672-683.
 • Volodarskyi Y., WarszaZ.L.., Pototskiy I. The use of CUSUM-charts for identification the technological process disorder at the initial stage. in: R. Szewczyk et al. (Eds.): Proc. of AUTOMATION 2020, AISIC series, v.1140, pp. 147-126. Springer Nature Switzerland AG 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40971-5_14
 • Volodarskyi Y., WarszaZ.L., KoshevaL., SautinA.: Instrumental covariance and its impact on the uncertainty of tested parameters of industrial objects. In: R. Szewczyk et all. (Eds.) Automation 2022, AISC 1427, pp. 356–369, Springer Nature Switzerland AG 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-030-74893-9_36
 • VolodarskyiYe., WarszaZ.L., Lushchik D.: Niepewność parametrów szacowanych pośrednio z innych wielkości skorelowanych w procesie pomiarów. METROLOGIA badania i zastosowania. Monografia M152 (54 MKM Kielce-Masłow 21-23.09.2022). Politechnika Świętokrzyska Kielce pp.268-278
 • VolodarskyiYe., WarszaZ.L., Lushchik D.: Wpływ korelacji wyników obserwacji bezpośrednich na niepewność parametrów obserwowanych pośrednio. PAR nr 3/2022 s. 37-42
Монографіі, які вийшли за кордоном
 1. Markin, M. Television pyrometry improvement. / M. Markin, J. Musial, O. Polishchuk, R. Sorokatyi // Actual Problems of Modern Science : col. monograph. – Bydgoszcz, 2017. – P. 591 – 605.
 2. Zashchepkina N. Quality control of frying oils by selected optical methods of analysis /Zashchepkina N., Taranov V., Nakonechnyi O.// Actual problems of modern science. Monograph: edited by Skyba M., Topolinski T., Musial. J., Polishchuk O. – 2019, pp. 288-298.
Участь у міжнародних конференціях
2018-2019:

1) Калибровка прецизионных мер частоты / О.О. Мещеряк, О.Н. Величко, С.Н. Шевкун, М.В. Добролюбова // XV International Scientific and Technical Seminar “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects” (UM-2018). Theses of Reports. 10.09.2018, Sozopol, Bulgaria, р. 28.

2) Estimation of uncertainty in calibration of inductance measures by using the State Primary Standards of the units of electrical capacitance, inductance and dissipation factor / S. Shevkun, O. Velychko, M. Surdu, M. Dobroliubova // ХХVIІІ Национален научен симпозиум с международно участие «Метрология и метрологично осигурява-не 2018»: сборник доклади – Созопол, Болгария, 10-14 вересня, 2018. – С. 35-38.

2019-2020:

1) Automation of processing of measurement results of parameters of precision frequency measures / O.M. Velychko, S.M. Shevkun, O.O. Meshcheriak, M.V. Dobroliubova // 8-th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL*2019), IEEE Catalog Number: CFP19814 USB. ISBN: 978-1-7281-1813-0 – P. Sozopol, Bulgaria, September 6-8, 2019, рр. 657-660. Scopus.

2) Estimation of Uncertainty in Calibration of Precision LCR-meters on the State Primary Standard of Units of Inductance and Tangent Angles of Losses / Iu. Kuzmenko, O. Velychko, S. Shevkun and M. Dobroliubova // 5th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances, SEIA’2019, 25-27 September 2019, Adaje, Canary Islands (Tenerife), Spain, Р. 331-332. Web of Science.

2020-2021:

1) Features of calibration of frequency comparators / O. Velychko, S. Shevkun, M. Dobroliubova, O. Meshcheriak // XVII International Scientific and Technical Seminar “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects”, Sozopol, September 7, 2020; Kharkov, October, 7, 2020, 8-9 рр.

2) ІВС та невизначеність отримуємих результатів / Є.Т. Володарський М.В. Добролюбова, Л.О. Кошева // XVII Міжнародний науково-технічний семінар “Невизначеність вимірювань: наукові, нормативні, прикладні та методичні аспекти”, Созопол 7 вересня 2020; Харків, 7 жовтня 2020 р., С. 11-12.

2021-2022:

1) Оцінка невизначеності при калібруванні аналізаторів потужності сигналів високих і надвисоких частот // Шевкун С.М., Добролюбова М.В., Лапко Є.В. – XVIII International Scientific and Technical Seminar “Measurement Uncertainty: Scientific, Normative, Applied and Methodical Aspects”, Kharkov, December 13-14, 2021, С.69-70.

2) Control of ventilation systems operation in intelligent buildings // Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K. – Conference proceedings «Theoretical Foundations in Practice and Science», December 21-24, 2021, Bilbao, Spain, pp. 533-538.

4) Модуль автоматичного зняття і передачі показників лічильників води / Добролюбова M.В., Стаценко O.В., Шинкаренко Б.М., Коваленко M.П. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Eurasian Scientific Discussions », 3-5 липня 2022 року, Барселона, Іспанія С. 85-91.

2022-2023:

1) Features of precision phase meters calibration with the National standard of unit of the phase shift angle between two voltages in the full range of values / S. Shevkun, M. Dobroliubova, O. Statsenko // XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2022 7-11, September, Sozopol, Bulgaria. Scopus.

2) Improvement of the secondary standard of the electric power unit at industrial frequency / S. Shevkun, M. Dobroliubova, O. Statsenko // XXXII International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance 2022, 7-11, September, Sozopol, Bulgaria.

3) Module for automatic accounting of consumed cold and/or hot water based on Wi-Fi technology / M. Dobroliubova, M. Kovalenko, O. Statsenko, S. Shevkun // IEEE 9th International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology, 10 – 12 October, 2022, Kyiv, Ukrain. (Збірник проходить реєстрацію в ІЕЕЕ).

4) Modernization of the national standard of the electric capacity unit / Iu. Kuzmenko, S. Shevkun, M. Dobroliubova, O. Statsenko // Conference of Precision Electromagnetic Measurements (CPEM-2022), 12-16, December, Wellington, New Zealand. (Збірник проходить реєстрацію в ІЕЕЕ).

5) Modernization of the secondary standard of the electric power unit at industrial frequency / S. Shevkun, M. Dobroliubova, O. Statsenko // 19th International scientific and technical seminar “Uncertainty of measurement: scientific, applied, regulatory and methodical aspects” (UM-2022), Ukrainе, Bulgaria, 7-8.12.2022.

Представники кафедри приймають участь у міжнародних договорах:

Міжнародний договір наукових послуг М/4222/01; від  31.01.2018. «Совершенствование алгоритмов и программ определения местонахождений и интенсивностей источников подводных землетрясений»

З нашої сторони   приймають участь: Туз Ю.М., Самарцев Ю.М., Яремчук А.А.