Дорожинська Ганна Василівна

Посада: асистент
Науковий ступінь: доктор філософії (PhD) із спеціальності 152
Контакти: annakushnir30@ukr.net, 0(44) 204-85-03

Персональна сторінка викладача

2011 – 2016 р. – студентка, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, спеціальність «Фізика»,  кваліфікація: фізик, вчитель фізики, астрономії та інформатики.

2015 р. – лаборант хімічного аналізу ДП «Аромат».

2015 – 2016 р. – вчитель фізики.

2016 р. – дотепер – м. н. с., Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України

2016 – 2021 р. – аспірантка кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

2021 р. – доктор філософії (PhD) за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

2021 р. – асистент кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Наукові інтереси

Оптичні сенсори, явище поверхневого плазмонного резонансу, екологічний моніторинг, аналітичні прилади і системи

Основні публікації:

Навчальні посібники

Дорожинська, Г. В. Інформаційні, інтелектуальні та нанотехнології. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки» / Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, М. О. Маркін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 72 с.

Монографії

H.V. Dorozinska, G.V. Dorozinsky, Yu.V.  Ushenin, V. P. Maslov.  Trends in the development of analytical devices based on surface plasmon resonance and perspective directions of their application.  Scholars’ Press (OmniScriptum Publishing Group), 2018, 293 p. ISBN: 978-620-2-31164-9.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1) H.V. Dorozinska, V.P. Maslov, G.V. Dorozinsky.  Promising method for determining the concentration  of nano-sized diamond powders in water suspensions. Functional Materials Journal (FMJ), Vol. 25 Issue 1, (2018), 158-164.

2)Vashchenko V.A., Yatsenko I.V., Kovalenko Yu.I., Kladko V.P., Gudymenko O.Yo, Lytvyn P.M., Korchovyi A.A., Mamykin S.V., Kondratenko O.S., Maslov V.P., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V.  Effect of electron-beam treatment of sensor glass substrates for SPR devices on their metrological characteristics.  Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2019. – Vol.22, № 4. – P.444-451.

3) O.V. Andrieiev, V.B. Lupkin, M.N. Zhurybeda, V.P. Maslov, H.V. Dorozinska, V.J. Larin, V.O. Morozhenko, G.V. Dorozinsky, N.V. Kachur, H.V. Turovska.  Studying optical characteristics of aviation fuels samples stored under various conditions.  Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2020. – Vol.23, № 2. – P. 214-219.

4) V.M. Granchak, V.G. Sysyuk, H.V. Dorozinska, V.P. Maslov, G.V. Dorozinsky, O.O. Kudryavtsev, N.V. Kachur.  Studying the polymerization efficiency of photosensitive compositions by using the surface plasmon resonance method.  Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 23 (4), P. 393-399 (2020). DOI:https://doi.org/10.15407/spqeo23.04.393.

Наукові видання, що включені до переліку фахових видань України, та закордонні видання
 1. Г. В. Дорожинська, Д. Г. Радов, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський.  Виявлення сірки в нафтопродуктах методом поверхневого плазмонного резонансу.  Науковий вісник Харківського політехнічного інституту, № 33 (2017) 75-79.
 2. Г. В. Дорожинська, О. М. Ляпін, В. П. Маслов,  Г. В. Дорожинський.  Стан та проблеми розробки чутливих елементів приладів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу.  Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, № 52 (2017) 37-49.
 3. Maslov V.P., Dorozinsky G.V., Khrystosenko R.V., Samoylov A.V., Dorozinska H.V., Konchenko A.V. Surface plasmon resonance – a promising method for estimating the quality of motor oil. // Trans & Motauto World  Journal, Vol.1 (2017) 41-44.
 4. Maslov V.P., Ushenin Yu.V., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V., Kudryavtsev A.A. New method for determining the angular position of the light reflection intensity minimum observed in surface plasmon resonance. // Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Vol. 3 Issue 3, (2017), 1514-1518.
 5. Dorozinska H.V.,  Dorozinsky G.V., Maslov V.P. Some Features of Using the Method of Surface Plasmon Resonance for Analysis of Water and Other Liquid Substances // World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 3 Issue 12, (2017), 394-399.
 6. Maslov V.P., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V. Modeling the SPR-sensor response to low concentrations of water nanosuspensions // Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Vol. 3 Issue 8, (2017), 2007-2011.
 7. Maslov V.P., Ushenin Yu.V., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V. Prospective Directions for the Development of Surface Plasmon Resonance Studies in Ukraine // Journal of Lasers, Optics and Photonics (JLOP), Vol. 4 Issue 3, (2017), 1000166: 1-4.
 8. Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський.  Особливості рефрактометричних характеристик поверхневого плазмонного резонансу моторних олив при експлуатації. Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, № 53 (2018) 261-267.
 9. Dorozinska H.V.,  Turu T.A., Markina O.M., Dorozinsky G.V., Maslov V.P. Influence of Temperature on the Measuring Accuracy of Devices Based on Surface Plasmon Resonance Phenomenon // Modern Instrumentation, Vol. 7, (2018), 1-10.
 10. Maslov V.P., Ushenin Yu.V., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V. Current trends in technology and materials of sensors based on surface plasmon resonance // Advances in Materials Science and Engineering, Vol. 2, Issue 1, (2018), 1-8.
 11.  Г. В. Дорожинська, В. П. Маслов, Г. В. Дорожинський.  Застосування  явища поверхневого плазмонного резонансу для контролю процесу полімеризації оптичних клеїв.  Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, Том 32, № 1 (2018) 65-72.
 12. Дорожинська Г.В., Дорожинський Г.В., Кукла О.Л., Матвієнко Л.М., Мамикін А.В., Маслов В.П. Высокоинформативный комплексный метод определение типа моторного масла // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, № 3-4 (2019) 36-44.
 13. Dorozinska H., Dorozinsky G., Maslov V., Kachur N. The Use Surface Plasmon Resonance to Determine the Optical Parameters of UV-Adhesive and Control Polymerization Process. American Journal of Materials Science and Application. Vol. 7, No. 1, 2019, pp. 25-29.
 14. Дорожинська Г. В., Маслов В.П., Литвин П.М., Гриценко К.П., Коломзаров Ю.В.,  Дорошенко Т.П., Дорожинський Г.В.  Особливості застосування додаткового наношару політетрафторетилену у сенсорах на основі явища поверхневого плазмонного резонансу.  Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, № 54 (2019) 88-95.
 15. Клестова З.С., Ющенко А.Ю., Блоцька О.Ф., Маслов В.П., Ушенін Ю.В.,  Г. В. Дорожинська, Кравченко С.О., Дорожинський Г.В.  Експериментально – теоретичне обґрунтування розробки експрес методу виявлення ентеровірусів у воді методом поверхневого плазмонного резонансу.  Innovative Biosystems and Bioengineering, Vol. 3, Issue 1, (2019), 52-60.
 16. Дорожинська Г. В. Оцінка ефективності чисельних методів для обробки результатів вимірювання вдосконаленим ППР-сенсором.  Вісник Вінницького Політехнічного Інституту» , № 2 (2020) 7-13.
 17. Дорожинська Г. В. Моделювання чутливості сенсорів на основі явища поверхневого плазмонного резонансу з додатковим верхнім наношаром політетрафторетилену.  Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, № 54 (2019) 126-133.
 18. Дорожинська Г. В. Аналіз методів визначення мінімуму характеристики відбиття під час поверхневого плазмонного резонансу. «Наукові праці ВНТУ», № 1 (2020) 1-7.
 19. Дорожинська Г.В., Соболь В.П., Вовк В.В., Андросюк Г.М., Маслов В.П., Качур Н.В., Дорожинський Г.В. Вплив матеріалу призми на чутливість ППР-сенсорів // Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка, № 55 (2020) 179-185.
 20. Fedorenko A.V., Dorozinsky G.V., Dorozinska H.V., Kachur N.V., Maslov V.P.  Investigation of the Possibility to Use Ge p-i-n Photodiodes in Infrared SPR Sensors// European Journal of Applied Physics. – 2021. – Vol.3, № 4. – P.38-42.
Патенти на винахід

Дорожинська Г.В., Коломзаров Ю.В., Гриценко К.П., Ушенін Ю.В., Г. В. Дорожинський, Маслов В. П. Прилад для аналізу рідких та газоподібних середовищ // Патент України на винахід № 123357 від 24.03.2021, бюл. №12.

Патенти на корисну модель

1) Д.Г. Радов, В.П. Маслов, Г. В. Дорожинська, Ю.В. Ушенін, Г.В. Дорожинський, А. В. Конченко, Н.В. Качур. Спосіб контролю ступеню очищення води // Патент України на KM №115844 від 25.04.2017.

2) Маслов В.П., Дорожинський Г.В., Дорожинська Г.В., Самойлов А.В., Качур Н.В. Спосіб контролю «старіння» моторної оливи, Патент України № 118597 від 10.08.2017, бюл. №15.

3) Радов Д.Г., Маслов В.П., Ушенін Ю.В., Дорожинський Г.В., Кушнір Г.В., Конченко А.В., Качур Н.В. Спосіб очищення води, Патент України № 115845 від 25.04.2017, бюл. №8.

4) Дорожинська Г.В., Дорожинський Г.В., Коломзаров Ю.В., Гриценко К.П., Ушенін Ю.В., Маслов В. П. Прилад для аналізу рідких та газоподібних середовищ // Патент України на KM № 126835 від 10.07.2018, бюл. №13, заявка № u 2018 00324 від 11.01.2018. 5) Дорожинська Г.В.,  Дорожинський Г.В., Маслов В.П.Спосіб детектування та визначення концентрації біомолекул та молекулярних комплексів // Патент України на KM №142356 від 25.05.2020, бюл. №10, заявка № u 2020

Підвищення кваліфікації