Года Ольга Юріївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Контакти: R_olia@i.ua, 050 -57-02-893

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Scopus Profile

Профіль у Академії Google

Профіль
LinkedIn

LinkedIn Profile

Профіль Publons (Web of Science)

Publons Profile

Профіль
ORCID

Года Ольга Юріївна – старший викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.

Года О.Ю. є авторкою приблизно 30 публікацій, серед яких є статті в фахових виданнях, виданнях, внесених в наукометричні бази даних, свідоцтв авторського права на твір, матеріалів доповідей на конференціях. 

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 2010 р., спеціальність – метрологія та вимірювальна техніка, кваліфікація – магістр з інформаційних технологій в метрології та вимірювальній техніці.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,  05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, тема дисертації «Двоступеневий метод оцінювання якості складного об’єкту з використанням вербально-числових шкал»

Сфера наукових зацікавлень та досліджень:

  • вимірювальні перетворювачі фізичних величин;
  • інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці;
  • методи та засоби вимірювань фізичних, електричних, магнітних величин;
  • займається науковими дослідженнями в галузі теоретичної метрології;
  • метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки.