Затока Світлана Анатоліївна

Посада: старший викладач

Контакти: zavertaluk@ukr.net, 050 858-97-62

Персональна сторінка викладача

Scopus Profile
Google Scholar profile
LinkedIn Profile
Web of Science ResearcherID
Orcid Profile

У 1964 році закінчила електротехнічний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Електровимірювальна техніка» та здобула кваліфікацію «Інженер-електрик».

На кафедрі працює з 1964 року. Викладала дисципліни «Основи метрології», Методи та засоби вимірювання», «Вимірювання в промисловості», зараз викладає «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки».

Наукові інтереси –  метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, використання комп’ютнрних технологій в навчальному процесі. Приймала участь в розробці діючого стандарту ДСТУ 2681-94 МЕТРОЛОГІЯ. Терміни та визначення. Договорній роботі з заводом «Арсенал» по створенню методики повірки для медичної піпетки.

Статті

 1.  Опыт создания компьютерных тренировочных программ для метрологов С.А. Затока «Український метрологічний журналі» № 4 2015.
 2. Компьютерная тренировочная программа ля изучения метода испытания магнитомягких материалов. С.А. Затока «Український метрологічний журналі» № 2 2016,.
 3.  Компьютерная тренировочная программа для изучения метода испытания магнитомягких материалов С.А. Затока «Український метрологічний журналі» № 2 2017,
 4. Компьютерная тренировочная программа для подготовки специалистов в области измерительной техникит С.А. Затока «Український метрологічний журналі». № 1 2017.
 5. Компьютерная тренировочная программа для подготовки специалистов-метрологов             С.А. Затока. «Український метрологічний журналі». № 1 2018
 6. Комп’ютерне моделювання оцінки метрологічних характеристик міри фазового зсуву С.А. Затока, Б.М. Шуба. «Український метрологічний журналі» №2 2019.
 7. Моделювання оцінки характеристик магнітних матеріалів осцилографічним методом. «Український метрологічний журналі» «Український метрологічний журналі». № 3 2019.
 8. Дистанционный курс «Испытания и сертификация средств измерительной техники», Затока С.А Сборник статей. Приднепровский научный вестник № 6 2013.
 9. Віртуальна лабораторна робота Експериментальне визначення метрологічних характеристик засобу вимірювальної техніки» Затока С.А, Гром А.Г  Сборник статей. Приднепровский научный вестник № 6. 2013.
 10. «Внедрение информационных технологий в учебный процесс» Збірники  статей учасників 30, 32,34  конференцій – Міжнародна науково-практична конференція.  «Інноваційний потенціал світової науки –ХХ1 сторіччя»..201 4- 2015 р.  4.- статті
 11. Збірники статей  практично-пізнавальної  конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» № 22, 223, 25,28,29. 2016-2019р. – 5 статей
Авторські свідоцтва:
 1. Авторское свидетельство №1624348 «Корреляционный измеритель фазовой постоянной цупи» В.И.Скрипник, Ю.А.Скрипник, Г.К.Бурченков, Затока С.А. и И.Ю.Скрипник. Зарегестрировано 1 октября 1990 г.
 2. Авторское свидетельство №1645853 «Способу определения температуры в устройстве для его осуществления» Ю.А.Скрипник, В.И.Скрипник, Г.К.Бурченков, Затока С.А. и И.Ю.Скрипник. Зарегестрировано 3 января 1991 г.
 3. Авторское свидетельство №1646060 «Устройство подавления узкополосных помех» А.А.Яремчук, Н.Е.Тарабан, С.А.Затока.. Зарегестрировано 3 января 1991 г.
 4. Авторское свидетельство №1771071 «Устройство подавления помех» А.А.Яремчук, Н.Е.Тарабан, С.А.Затока.. Зарегестрировано 22 июня 1992 г.
 5. Авторське свідоцтво. № 61136. Комп’ютерна програма Затока С.А., Гром А.Г. (студент).
 6. Авторське свідоцтво. № 64919 від 14.04.2016Комп’ютерна програма Затока С.А.
 7. Авторське свідоцтво. № 79307 від, 07.02.2017.Комп’ютерна програма Затока С.А., 8.
 8. Авторське свідоцтво. № 70398 від, 07.02.2017. Комп’ютерна програма Затока С.А.
 9. Авторське свідоцтво. № 73432 від, 17.08.2017.  Комп’ютерна програма Затока С.А., Бурченков Г.К.
 10. Авторське свідоцтво. № 73433 від 17.08.2017.  Комп’ютерна програма Затока С.А., Бурченков Г.К.
 11. Авторське свідоцтво. № 82952 від 19.11.2018.  Комп’ютерна програма Затока С.А., Шуба Б.М.(студент).
 12. Авторське свідоцтво. № 83525 від 10.12.2018. .Комп’ютерна програма Затока С.А., Коваль К.А.(студентка)
Міжнародні конференції
 1. «THEORETICAL FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», 06-07 квітня 2020 р., Мельбурн, Австралія
  Тема: «Досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес».
 2. Сертифікат Межнародної науково-практичної конференції. Ля-Рошель, Франція 01-10.09.2020. Доклад на тему: «Комп’ютерне моделювання методів вимірювання частоти»

3. Сертифікат Межнародної науково-практичної конференції. Ванкувер -Канада 23-26.11.2020.
Доклад на тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧБОВИЙ ПРОЦЕС»

Навчальні посібники
 1. Основи метрології та вимірювальної техніки.Том.1.  В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Украхни.2013 р., 235 с.
 2. Основи метрології та вимірювальної техніки.Том.2\  В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Украхни.2015 р., 262 с.
Методичні розробки
 1. Затока С.А. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки» електронне видання . Затверджено Вченою радою ФАКС, протокол №3 від 26.11.2014, 46 с.
 2. Затока С.А. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи занять з дисципліни «Методи та засоби вимірювання -1» електронне видання. Затверджено Вченою радою ФАКС, протокол №3 від 23.06.2014, 31с.
 3. Текст лекцій  з дисципліни «Методи та засоби вимірювання -1» електронне видання. Затверджено Вченою радою ФАКС, протокол №10 від 25.05.2015, 333 с.
 4. Синицький О.П., Затока С.А., Бойко В.А. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» електронне видання. Затверджено Вченою радою ФАКС, протокол №№10 від 25.05.2015, 79 с.
 5. Затока С.А. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки» електронне видання . Затверджено Вченою радою ФАКС, протокол №8 від 04.052016, 30 с.
 6. Затока С.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки» електронне видання . Затверджено Вченою Методичною радою НТТУ (КПІ), протокол №7 від 01.04.201926.11.2014, 132 с..
Інформаційні ресурси в системі УІІТО
 1. Сертифікат НМП № 1311 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Основи метрології та вимірювальної техніки» для спеціальності «Системи управління та автоматики». Лекційний матеріал. Лабораторні роботи, розрахунково-графічна робота. 142 Мбайт (у співавторстві).Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ», протокол 8 від 19.04.2007р.
 2. Сертифікат НМП № 1311 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Метрологія та вимірювання» для бакалаврів за напрямком підготовки 6.051001 «Метрологія та вимірювальні технології». Лекційний матеріал. Практичні роботи. Лабораторні роботи. Тести. Курсова робота. Довідкова інформація., 198 Мбайт (у співавторстві).Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ», протокол 5 від 124.01.2008 р.
 3. Сертифікат НМП № 1311 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Методи та засоби вимірювань» для студентів  напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та вимірювальні технології спеціальності. Віртуальні лабораторні роботи. 18,13 Мбайт (у співавторстві).Затверджено методичною радою НТУУ «КПІ», протокол № 2 від 02.12.2010р.
 4. Сертифікат НМП № 2359 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки» для студентів  напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та вимірювальні технології  Теоретичний матеріал -13,4 Мбайт, протокол № 7 від 17.03.2011р.
 5. Сертифікат НМП № 2442 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки» для студентів  напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та вимірювальні технології  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи. -9,1 умовних друкованих аркушів. протокол № 9 від 19.05.2011р.
 6. Сертифікат НМП № 2539 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Випробування і сертифікація засобів вимірювальної техніки». Цикл лабораторних робіт. 184 Мбайт, протокол № 7 від 22.03.2012р.
 7. Сертифікат НМП № 2814 про визнання інформаційного ресурсу (елементу системи дистанційного навантаження НТТУ»КПІ» в якості навчально-методичної праці. Дистанційний курс «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології». Віртуальні лабораторні роботи. 47,2 Мбайт, протокол № 9 від 24.05.2012р.