Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу на освітній рівень магістра за освітньою програмою підготовки «Інформаційні вимірювальні технології» – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Інформація про ЄВІ на сайті Українського центра оцінювання якості освіти

ЄВІ проходять із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка необхідно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови.

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ – це тестування з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН №411 від 28.03.2019 . Програма єдиного вступного іспиту створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1-В2).

Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра