Божко Костянтин Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Контакти: kpi_naeps@ukr.net, 0(44) 204-95-43

Персональна сторінка викладача

ORCID: 0000-0002-6347-7442

Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка у 1980 році за спеціальністю «Радіофізика і електроніка (нелінійна оптика)». Працював інженером в НДІ «Мікроелектронної техніки та матеріалів», викладачем  у підрозділах Національного авіаційного університету. З 2012 року –  старший викладач кафедри НАЕПС ПБФ. З лютого 2020 року – доцент кафедри ІВТ.

В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей».

Автор більше 100 наукових праць – статей, розділів монографій, доповідей на конференціях, патентів тощо.

Наукові інтереси:

Фотоелектричні сонячні елементи та батареї; коронний бар’єрний розряд.

Дисципліни:
 1. Мікропроцесорна техніка.
 2. Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки-2.
 3. Електротехнічні пристрої ІВС.
 4. Електронні пристрої інформаційно-вимірювальної техніки.
 5. Моделювання систем екологічної безпеки.
 6. Методи оптимізації систем екологічної безпеки.
 7. Інформаційні інтелектуальні технології.
Публікації:
 1. Порєв В.А. Збудження коронного розряду для телевізійного контролю дефектів кристалічного кремнію /В.А. Порєв, К.М. Божко, С.Ю. Сидоренко //Технологічний аудит та резерви виробництва. Харків.– 2016,  №1/1(27). –  С. 28-31.
 2. Порєв В.А. Особенности тонкой структуры импульсного коронного разряда / В.А. Порєв, В.П. Маслов, К.М. Божко, С.Ю. Сидоренко, А.П. Руденко, І.В. Морозова // East European Scientific Journal. – Варшава. –  №10, 2016. Part 2.– С. 118-123.
 3. Божко К.М. Контроль поверхности разрушенных деталей в коронном разряде /К.М. Божко, Н.Н. Защепкина, С.М. Кущевой, С.Ю. Сидоренко // Вісник ЖДТУ. Житомир. – 2016, №2(77). – С.79-83
 4. Maslov V. Infrared Thermography of Cutaneous Integument of Biological Object / V. Maslov, S.Nazarchuk, I. Venger, V. Dunaevskii, K. Bozhko, V.Timofeev, V. Kotovskii //ITS. Submitted to Experimental Medicine, Volume 1. – 2018. – 11p.
 5. Защепкіна Н.М. Телевізійний контроль електролюмінісцентних дефектів сонячних батарей при виконанні PID-тесту / Н.М. Защепкіна, О.П. Яненко, К.М. Божко, І.В. Морозова, О.А. Прищепа // Наукові доповіді НУБіП України. Секція: Техніка і енергетика АПК, № 6 (76), 2018. –  11с.
 6. Zashchepkina N.M. Ultrasonic method of quality control for textile materials / N.M.Zashchepkina, V.G. Zdorenko, N.R. K.M. Bozhko, Tierentyeva, O.M. Markina, M.O. Markin //Archives of Materials and Engineering, Volume 97, Issues 1-2, May-June 2019, Pages 39-49.
 7. Bozhko K.M. Single-pulse method for measuring the current-voltage characteristics of solar panels /K.M. Bozhko, N.M. Zashchepkina, M.O. Markin, O.M. Markina //Archives of Materials Science and Engineering. -Volume 99 Issues 1-2 September-October 2019 Pages 24-29. DOI: 10.5604/01.3001.0013.5879.
 8. Мікропроцесорні прилади та системи [Текст]: метод. вказівки до викон. практичних робіт для студ. спеціальності 7.05100304 “Прилади та системи екологічного моніторингу»/ Уклад.: К. М. Божко, Р.І Пахалюк. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 55с. Рекомендовано Вченою радою ПБФ НТУУ «КПІ» (Протокол №10/12 від 26.11.12)
Підвищення кваліфікації: