Морозова Марія Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Контакти: mariia5178@gmail.com, 0(44) 204-99-38

Персональна сторінка викладача

Персональна сторінка викладача

Профіль у
Scopus

Профіль у Академії Google

Профіль
LinkedIn

Профіль Publons (Web of Science)

Профіль
ORCID

Морозова Марія Миколаївна – старший викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук.

Морозова М.М. є авторкою приблизно 50 публікацій, з них статті в фахових виданнях, виданнях, внесених в наукометричні бази даних, патентів на винахід та корисну модель, свідоцтв авторського права на твір, матеріалів доповідей на конференціях. Зокрема Морозова М.М. є авторкою 10 дистанційних курсів на платформі дистанційного навчання «Сікорський», серед яких на 3 дистанційні курси – «Вимірювальні перетворювачі. Лабораторні роботи», «Вимірювальні перетворювачі.  Практичні заняття», «Вимірювальні перетворювачі.  Курсовий проєкт» – отримано у грудні 2021 р.  сертифікати про визнання інформаційного ресурсу (елементу) системи дистанційного навчання в якості навчально-методичної праці та надано гриф «Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Метрологія та вимірювальна техніка» з кваліфікацією «магістр». У 2010 році захистила дисертацію на тему «Дослідження ефективності використання дискретного перетворення Фур’є в фазометрії», кандидат технічних наук з 2010 р. за спеціальністю 05.11.05 – прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин.

Сфера наукових зацікавлень та досліджень:
  • вимірювальні перетворювачі фізичних величин;
  • інформаційні технології в метрології та вимірювальній техніці;
  • методи та засоби вимірювань фізичних, електричних, магнітних величин; розробка систем та дослідження з використанням платформи Ардуіно та відповідних датчиків;
  • розробка віртуальних засобів вимірювання, дослідження та моделювання за допомогою LabVIEW;
  • зацікавлення у сфері медичних вимірювань та досліджень з використанням генетичних алгоритмів та нейронних мереж.

У 2017 р. отримала сертифікат про закінчення навчального центру «Успіх» (м. Київ) за спеціальністю «Комп’ютерний дизайн з використанням ArchiCAD 16.0, 3ds MAX 2012, Photoshop CS6». У 2021 р. отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації в КПІ ім. Ігоря Сікорського від НМК «ІПО» за програмою «Інтелектуальна власність: створення, використання, захист».

Брала участь у виконанні держбюджетних тем, що виконувались на кафедрі інформаційно-вимірювальної техніки, а також була науковим керівником та відповідальною виконавицею ініціативної наукової теми «Методи та алгоритми оптимізації для теорії м’яких обчислень».

На кафедрі викладала наступні дисципліни:
  • Освітнього рівня бакалавр: «Вимірювальні перетворювачі», «Перетворювачі фізичних величин», «Методи та засоби вимірювань – 1. Вимірювання неелектричних та електричних величин», «Методи та засоби вимірювань – 2. Вимірювання електричних та магнітних величин», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Об’єктно-орієнтоване програмування засобів ІВТ»;
  • Освітнього рівня магістр:«Цифрові сигнальні процесори».

Всі дисципліни, за якими Морозова М.М. наразі проводить викладання, забезпечені дистанційними курсами, розміщеними на сайті українського інституту інформаційних технологій в освіті на платформі дистанційного навчання «Сікорський» (Sikorsky Distance Learning Platform).

Проводить підготовку студентів до захисту бакалаврських та магістерських атестаційних робіт. Тематика випускових робіт та напрями досліджень, що пропонуються студентам, охоплює питання інформаційних технологій в метрології та вимірювальній техніці; розробки віртуальних засобів вимірювання; проєктування систем та дослідження з використанням платформи Ардуіно та відповідних датчиків.

З 2019 р. виконує обов’язки відповідальної за перевірку студентських робіт на плагіат.