Козир Олег Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання:

Контакти:  oleg.kozyr@aer.kpi.ua

Закінчив магістратуру НТУУ «КПІ» у 2012 році. Отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Літаки і вертольоти».

Захист кандидатської дисертації «Підвищення точності вимірювання температури коротких теплових імпульсів», спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення.

З 2019 р. старший викладач кафедри автоматизації експериментальних досліджень. З 2020 старший викладач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій.

Автор більш ніж 30 наукових праць та 4 корисних моделей на винаходи.

Наукові інтереси:

 • Обернені задачі вимірювання.
 • Температурні вимірювання.
 • Електронні підсилювачі та підсилення слабких сигналів.
 • Інтернет речей у ІВС.
 • Вбудовані системи та системне програмування.
 • Прикладне програмування для ІВС.
 • Комп’ютерне моделювання.
 • Наука про дані та машинне навчання у ІВС.

Здобутки

 • захист кандидатської дисертації 2021.
 • проходження курсу TEACHER’S DEVOPS COURSE у компанії Softserv IT Academy, 108 годин/3.5 кредити.
 • Участь у створенні інформаційно-вимірювальної системи для КБ «Південне».
 • Участь у розробці програмного забезпечення для проекту за участі КНР.
 • Ініціативна тема: «Швидкодіючі системи збору даних на основі USB-пристроїв».

Статті

 1. Tesyk Yu.F. Investigation of characteristics of precision amplifieres / Yu.F. Tesyk, R.M. Moroz, Yu.M. Tuz, O.V. Kozy // Technical Electrodynamics. Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine. – No 6, 2020. P. 87 – 93. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2020.06.087.
 2. Туз Ю. М. Особливості вимірювання температури коротких теплових імпульсів / Ю. М.  Туз,  О. В.  Козир,  Ю. М.  Самарцев // Український метрологічний журнал. – № 1, 2021. – С. .46-52 https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2021.228237.
 3. Tuz Y. Voltage spectral structure of the thermocouple with temperature dependent wires / Y. Tuz, O. Kozyr. // Ukrainian Metrological Journal. – 2021. – №2. – С. 73–76. DOI: https://doi.org/10.24027/2306-7039.2.2021.236102.
 4. Козир О.В. Дослідження моделей перехідної характеристики термопари / О. В. Козир, Ю. М. Туз // Механіка гіроскопічних систем. – 2019. № 20. С. 13-22. DOI: https://doi.org/10.20535/2219-3804202019194307
 5. Моделювання розподілу температурного поля при термічних ураженнях біологічних тканин / Ю. В. Штефура, К. Л. Шевченко, О. В. Козир, О. В. Стаценко // Вісник Хмельницького національного університету Серія: «Технічні науки». – 2021. – №3. – С. 208–215. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-297-3-208-215

Патенти

 1. Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів: пат. 109832 Україна. № 201602293; заявл. 10.03.2016; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17
 2. Спосіб визначення динамічних характеристик термоперетворювачів: пат. 110515 України. № 201604174; заявл. 15.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19
 3. Пристрій для визначення динамічних характеристик термопар: пат. 110516 України. № 201604176; заявл. 15.04.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. № 19
 4. Пристрій для визначення динамічних характеристик термоперетворювачів: пат. 112499 України. № 201604190; заявл. 18.04.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. 4 с.

Монографії

 1. Туз, Ю.М. Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Монографія / Ю.М. Туз, Ю.С. Шумков, О.В. Козир; за заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2014. – 172 с. – Бібліогр.: с. 171 . – 300 пр. – ISBN 966-954-654-0.
 2. Інформація, інформатика та метрологія [Текст]: монографія / В.У. Ігнаткін, Н.А. Єфіменко, Ю.М. Туз, С.В. Алексєєнко, Ю.С. Шумков, О.В. Козир, О.П. Юшкевич, В.С. Дудніков, В.А. Тіхонов; за заг. ред. В.У. Ігнаткіна. – Дніпро: Видавництво «Нова ідеологія», 2021. – 488 с. ISBN 978-617-7841-07-82.
 3. Scientific foundations of solving engineering tasks and problems: collective monograph / Dobrolyubova M., Kozyr O., Statsenko O., Shevchenko K.– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 758 р. ISBN — 978-1-63848-664-0. DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II

Навчальні посібники

 1. Електротехнічні пристрої інформаційно-вимірювальних систем. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,17 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 120 с. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46167
 2. Теорія електричних сигналів і кіл. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,88 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 158 с. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45799
 3. Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології та системи» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков, О. В. Козир ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,54 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 318 с. – Назва з екрана https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46983
 4. Туз, Ю.М. Автоматизація аналізу вимірювальних пристроїв [Текст]: Навчальний посібник / Ю.М. Туз, Ю.С. Шумков, О.В. Козир; за заг. ред. Ю.М. Туза. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 312 с. –ISBN 978-966-992-770-5.

Тези доповідей на конференціях

 1. Evgeniy Volodarsky, Oleh Kozyr and Larysa Kosheva. Control charts for correlated data // Metrology And Metrology Assurance, 32nd International Scientific Symposium, September 7 – 11, 2022, Sozopol, Bulgaria (Scopus).