Захист дипломних проектів бакалавра 2020

Основні етапи:

  • Підготуй пояснювальну записку та зроби кресленики та плакати
  • Оформи всі матеріали згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання
  • Погодь із керівником дипломного проекту (роботи) підготовлені матеріали. Отримай відгук наукового керівника
  • Пройди попередній захист дипломних проектів бакалавра у встановлену дату для вашої ОП з 01 до 10 червня 2020 р
  • Отримай допуск до захисту завідувачем кафедри 11.06.2020
  • Отримай рецензію – 12 – 14 червня 2020 р
  • Захисти дипломний проект (роботу) у режимі відеоконференції – 15 -17 червня 2020 р.

03.06.2020 – попередній захист дипломного проекту (роботи) на відеоконференції.

10.06.2020 – презентація ДП (ДР) на засіданні кафедри – висилається електронна версія ДП (ДР), відгук керівника + результати попереднього перегляду на пошту kpi_naeps@ukr.net.

11.06.2020 – роздрукований та зшитий ДП (ДР) , графічні матеріали, підписаний відгук керівника та залікову книжку принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на затвердження та підпис зав.кафедри.

12.06 – 14.06.2020 – отримання рецензії та передача її на кафедру (ауд. 2-1-1).

15.06 – 16.06.2020 – захист дипломних проектів (робіт) бакалавра перед комісією на відеоконференції.

ПН-61-1
П.І.Б. студентаТема дипломного проекту (роботи)КерівникРецензент
1Кузьменко Кирило АндрійовичАналізатор показників якості фритюрних олійних сумішейст. викл., к.т.н. Таранов В.В.Доц., к.т.н., доц. Півторак Д.О.
2Мельниченко Дмитро СергійовичРозробка програмного додатку контролю дисперсності розчиніпроф., д.т.н. Защепкіна Н.М.Асист. Сапегін О.М.  
3Мушкет Костянтин ЯрославовичРозробка газоаналізатора СО2 для віддаленого моніторингу екологічного стану атмосферного повітрядоц. к.т.н. Голубєв Л.П.Асист. Сапегін О.М.
4Осічнюк Олександр ІвановичПрилад для вимірювання концентрації пилу в атмосферному повітрі на основі оптичного сенсораАсистент, к.т.н. Івасенко В.М.Доц., к.т.н., доц. Півторак Д.О.  
ПН-з61
П.І.Б. студентаТема дипломного проекту (роботи)КерівникРецензент
1Вербицький Д.О.Аналізатор аміаку для птахофабрикДоц., к.т.н., Маркіна О. М.Доц., к.т.н., Павловський О.М.
2Журавльов К.В.Первинний вимірювальний перетворювач концентрації суми оксидів азоту в атмосферному повітріДоц., к.т.н., Маркіна О. М.Доц., к.т.н., Мураховський С.А.
3Крупка Д. М.Аналізатор кисню  у димових газах котлоагрегатівДоц., к.т.н., Маркіна О. М.Асист. Сапегін О.М.
4Лисенко А.О.Сигналізатор  підвищення концентрації  метану та чадного газуДоц., к.т.н., доц, Маркін М. О.Доц., к.т.н., Павловський О.М.
 5Тимко О.О.Оптико-електронна вимірювальна система класу шорсткості оптичних об’єктівДоц., к.т.н., доц. Маркін М. О.Асист. Сапегін О.М.

РОЗКЛАД підготовки бакалаврських проектів (робіт) до захисту група ВМ-61-1

ПІБ студентаПІБ керівника бакалаврської роботи

ПІБ викладача
(попередній перегляд)
ПІБ рецензента
Грижак А.П.к.т.н.,доц. Мокійчук В.М.к.т.н.,доц. Павлишин М.М.д.т.н., проф. Шевченко К.Л.

Маловічко Є.В.
(ДП)
к.т.н.,доц. Павлишин М.М.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.к.т.н., доц. Самарцев Ю.М.
 
Мошкун М.І.
(ДР)
к.т.н., доц. Синиця В.І.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.к.т.н., доц. Стаценко О.В.
Острожний М.М.к.т.н.,доц. Павлишин М.М.к.т.н., доц. Синиця В.І.ст. викл. Козир О.В.
Панасенко М.Г.
(ДП)
к.т.н., доц. Павлишин М.М.к.т.н., доц. Синиця В.І.ст. викл. Козир О.В.
Петренко В.С.к.т.н., доц. Синиця В.І.к.т.н., доц. Павлишин М.М.к.т.н., доц. Шумков Ю.С. 208-18
Садик Неллі Амерк.т.н., доц. Мокійчук В.М.к.т.н., доц. Павлишин М.М.к.т.н., доц. Добролюбова М.В.

Презентація дипломних робіт на засіданні кафедри 10.06.2020 12.00
Попередній перегляд 09.06.2020
Затвердження у зав.каф. -11.06.2020
Рецензування- 12.06-14.06.20
Захист ДП– 16.06.2020 14.00

Примітки:

09.06.2020 – попередній перегляд – висилається електронна версія ДП(ДР) + відгук керівника (підписаний);
10.06.2020 – презентація ДП на засіданні кафедри – висилається електронна версія ДП(ДР), відгук керівника + результати попереднього перегляду. Після презентації вислати електронну версію на перевірку з плагіату ст.викл. Морозовій М.М.;
11.06.2020 – роздрукований ДП(ДР) + графічни матеріали + підписаний відгук керівника + залікова книжка. Принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на підпис зав.кафедри. Іногороднім вислати «Новою поштою» на адресу: п/в 327 Юрокіна Ольга Василівна, тлф. 098-526-77-47;
12.06 -14.06.2020 – отримання рецензії;
15.06.2020 – занести підписану рецензію в каб.334-18 з 11.00 до 12.00;

Ця фраза обов’язково повинна бути в рецензії та відгуку:
Присудити Іванову І.П. ступінь бакалавра і присвоїти кваліфікацію бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

РОЗКЛАД підготовки бакалаврських проектів (робіт) до захисту група ВМ-61-2

ПІБ студентаПІБ керівника бакалаврської роботи

ПІБ викладача
(попередній перегляд)
ПІБ рецензента
Болдирєв Андрій Миколайовичд.т.н., проф. Володарський Є.Т.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.

Кириленко Єлизавета Олексіївнад.т.н., доц. Шевченко К.Л.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Павлишин М.М.
Коваленко Максим Петровичк.т.н., доц. Добролюбова М.В.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Синиця В.І.
Кузьменко Валерій Сергійовичк.т.н., доц. Стаценко О.В.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.
Малиняк Володимир Володимировичст. викл. Козир О.В.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.

 
Мостепан Катерина Михайлівнад.т.н., доц. Шевченко К.Л.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н.,доц. Павлишин М.М.
Невгод Діна Анатоліївнак.т.н., доц. Добролюбова М.В.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Мокійчук В.М.
Пестряков Артем Вячеславовичст. викл. Козир О.В.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Синиця В.І.
Шуліков Віталій Юрійовичк.т.н., доц. Самарцев Ю.М.к.т.н.,доц. Богомазов С.А.к.т.н., доц. Синиця В.І.

Попередній перегляд до 09.06.2020
Затвердження у зав.каф. -11.06.2020
Рецензування-12.06-14.06.20
Захист ДП– 17.06.2020 р. 12.00
18.06.2020 р. 12.00

Примітки:

Попередній перегляд до 09.06.2020– висилається електронна версія ДП (ДР) + відгук керівника (підписаний)
10.06.2020 – висилається електронна версія дипломного проекту на перевірку з плагіату на електронну пошту доц. Стаценко О.В.
11.06.2020 – роздрукований ДП (ДР) + графічни матеріали + підписаний відгук керівника + залікова книжка. Принести в каб.334-18 з 11.00 до 12.00 на підпис зав.кафедри. Іногороднім вислати «Новою поштою» на адресу: Відділення №173, вулиця Борщагівська, 133, Київ, 03056, отримувач Козир Олег Васильович,  тлф. 066 938 24 48.
12.06 -14.06.2020 – отримання рецензії.
15.06.2020 – занести підписану рецензію в каб. 329-18 з 11.00 до 12.00.

Ця фраза обов’язково повинна бути в рецензії та відгуку: Присудити Іванову І.П. ступінь бакалавра і присвоїти кваліфікацію бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальних технологій за напрямом підготовки 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».