Інформація про викладачів дисципліни “Загальна фізика”

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)Загальна фізика
НПП, що забезпечують викладанняГенкін Олексій Михайлович
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НППgenkin_a@ukr.net
Telegram: Олексій Генкін
Короткий опис дисципліни (програмні цілі) 
Форми та технології навчання 
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО 
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріалиПоштова скринька на порталі ukr.net логін: mega_pbf_kpi пароль: p1b2f3k4p5i6 eDisk
Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)Загальна фізика
НПП, що забезпечують викладанняРодіонов Володимир Миколайович
Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НППTelegram
Короткий опис дисципліни (програмні цілі)Фізичні основи механіки, молекулярна фізика
Форми та технології навчання 
Посилання на робочу програму (силабус) та РСО 
Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали