Переглядів: 1429

Метрологія та вимірювальна техніка

Викладачі освітньої програми “Метрологія та вимірювальна техніка” мають багаторічний досвід з підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі розробки та експлуатації засобів експериментальної інформатики і метрології від вимірювальних засобів до найскладніших інформаційно-вимірювальних систем і вимірювально-обчислювальних комплексів, розробки вимірювальних каналів і інтелектуальних засобів вимірювальної техніки, автоматизованих систем керування та сертифікації продукції.

Метрологія це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності. Метрологія це наука, яка дозволяє одержувати кількісну та якісну інформацію шляхом досліджень. Підготовка проводиться на денну та заочну форму навчання. Для тих, хто за конкурсом не набрав достатньо балів, пропонується розпочати навчання на контрактній основі з можливістю перейти на бюджетне місце (при навчанні протягом двох семестрів без «трійок»). Після отримання диплома бакалавра студент може вступити на конкурсній основі на навчання до магістратури (при цьому враховуються успіхи в навчанні впродовж попередніх років – середній бал). Фахівець рівня магістра оволодіває спеціальними навичками та знаннями для виконання науково-дослідних, педагогічних, управлінських та інноваційних функцій і може продовжувати навчання в аспірантурі для захисту кандидатської дисертації.

Підготовка студентів

Відомо, що високий рівень та якість життя досягається через покращення якості продукту, що виробляється людиною. У свою чергу, покращення якості продукту здійснюється за рахунок використання новітніх наукових знань, втілених у певні технології.

Студенти ОП одержують фундаментальну математичну, інженерну та фахову підготовку, оволодівають навичками професійного використання засобів обчислювальної техніки (від ПЕОМ до супер ЕОМ і обчислювальних мереж), на високому рівні володіють новітніми інформаційними технологіями.Студенти набувають знань з

  • метрології та засобів вимірювальної техніки;
  • електроніки, мікропроцесорної, вимірювальної та комп’ютерної техніки;
  • комп’ютерного моделювання об’єктів і процесів, комп’ютерного проектування технічних систем;
  • апаратних та програмних засобів дослідження об’єктів та систем;
  • основи розробки, виготовлення та використання вимірювальних засобів;
  • роботи з основними засобами комп’ютерної обробки інформації, розробки прикладного алгоритмічного та програмного забезпечення комп’ютерних систем (Ms Office, FreeBSD, Pascal, Delphi, C/C++, C#, Java, мови Assembler, Mathematica Matlab, Math CAD, LAB View та інші).

Попит на випускників освітньої програми збільшується у зв’язку з широким використанням засобів інформаційно-вимірювальної техніки в службах оборонного комплексу України та спеціалізованих структурах МВС/МОУ. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення на сучасних об’єктно-орієнтованих мовах програмування для інформаційно-вимірювальних комплексів. Підготовка за спеціалізацією дозволяє працювати інженером-дослідником в лабораторіях електричних, електромагнітних вимірювань та інших суміжних областей, інженером з налаштування засобів вимірювальної техніки, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в лабораторіях і конструкторських бюро, пов’язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної техніки, з впровадженням новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.