Теорія електричних кіл і сигналів

Назва: Теорія електричних кіл і сигналів
Автори: Туз Ю.М.
Шумков Ю.С.
Ключові слова: Mathcad
Micro-CAP
електричні кола
електричні сигнали
Дата публікації: 2012
Видавництво: Київ : НТУУ «КПІ»
Бібліографічний опис: Теорія електричних кіл і сигналів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков ; за ред. Ю. М. Туза ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 6,66 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 468 с.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://ela.kpi.ua/handle/123456789/1893
ISBN

Викладено ключові положення методів аналізу лінійних інваріантних у часі електричних кіл на основі опису диференціальними рівняннями та їх розв’язку у часовій області, на основі перетворення Лапласа, інтегралів згортки. Наведено частотний аналіз лінійних кіл, дослідження частотних властивостей типових електричних кіл, дослідження резонансних кіл, дослідження впливу від’ємного зворотного зв’язку на динамічні характеристики підсилювачів та дослідження їх стійкості. Розглянуто спектральний аналіз і синтез періодичних сигналів, спектральний метод аналізу реакції кіл на дію періодичних сигналів довільної форми. Наведено синтез активних фільтрів за заданою апроксимацією АЧХ та їх дослідження. Розглянуто аналіз та дослідження нелінійних кіл на основі диференціальних рівнянь за методом змінних стану на прикладі типових схем вимірювальних перетворювачів змінної напруги. Наведено велику кількість прикладів аналізу електричних кіл у середовищі системи комп’ютерної математики Mathcad і системи схемотехнічного моделювання Micro-CAP.

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електричних кіл і систем.