Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів

Галаган, Р. М. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс] : монографія / Р. М. Галаган, В. С. Єременко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с. – Назва з екрана.

Статистичний аналіз даних вимірювань

Статистичний аналіз даних вимірювань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. С. Єременко, Ю. В. Куц, В. М. Млкійчук, О. В. Самойліченко. – Київ : НАУ, 2013. – 320 с. – Назва з екрана.

Моделі та міри у вимірюваннях

Моделі та міри у вимірюваннях [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, В. С. Єременко, Ю. В. Куц, М. В. Мислович, Л. М. Щербак ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,05 Мбайт). – Київ : Наукова думка, 2019. – 197 с. – Назва з екрана.

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики

Інформаційне забезпечення моніторингу об’єктів теплоенергетики [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун та ін. ; Інститут технічної теплофізики НАН України ; за ред. В. П. Бабака. – Київ, 2015. – 513 с. – Назва з екрану.

Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем

Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Єременко та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Електронні текстові дані (1 файл: 13,1 Мбайт). – Київ : Ун-т новітніх технологій; НАУ, 2017. – 496 с. – Назва з екрана.

Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки

Н.А.Яремчук Навчальний посібник Том 1 Методологія інтелектуальних засобів вимірювальної техніки