Таранов Віктор Васильович

Таранов Віктор Васильович
Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук

Контакти: lambit@ukr.net, 0(50)3831082

Персональна сторінка викладача

С 1982 аспірант, 1984 молодший науковий співробітник Інституту фізики НАН України. Починаючі с 1991 начальник відділу  оптичного приладобудування, СКТБ ФП Інституту фізики Академії наук України. Розроблено лазери нового покоління з електронними управлінням параметрами випромінювання. Вперше в світі разом з співробітниками Інституту Фізики отримано режим електронного сканування довжини хвилі випромінювання в твердотільних лазерах на склі та сапфірі с тітаном і створено поліхроматичний випромінювач спектра з контролем довжини хвилі генерації. Розробки впроваджені в Білорусії і Україні,  як джерела випромінювання для метрологічного обладнання.

З 1996 року науковий керівник Департаменту проектування лазерного обладнання при Міністерстві промислової політики України, Київ, Україна. Поточна діяльність це  керівництво групою, орієнтованої на проектування лазерних приладів і вимірювальної апаратури для метрології. Розробка лазерних вимірювачів нижньої межі висоти хмар. За  час  роботи виготовлено 18 апаратів для  контролю за висотою хмар в області злітних смуг аеродромів.

C 2008 року старший науковий співробітник. Інститут колоїдної хімії і хімії води ім.А.В.Думанського НАН України,.Проведення  дослідів  по  фізиці  води, а саме  вперше  досліджено  фазовий  перехід  легкої води з  рідкого в твердий стан. Розроблено технологічне  обладнання  слідкування за  розмірними  спектрами  домішок у воді та повітрі в області 0.5-100 мкм. Участь  у проектуванні  нового обладнання для метрології  та  оцінки якості вод в Україні.

З 2018 року старший викладач кафедри Інформаційно вимірювальних технологій  Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (KPI),  Україна. Викладання предметів: Методи та засоби вимірювання неелектричних величин та електричних величин, Конструювання елементів приладів. Проводимо   спільні дослідні проекти  та розробку  приладів для  метрології  водного  та повітряного  середовища. Вже розроблено ряд  програмних пристроїв  для  контролю за станом  нітратів у воді та  4-х канальні метрологічні вимірювачі світла для  контролю за  процесами фотополімеризацій. В планах розробка люмінесцентних приладів за контролем фізико-хімічного стану олійних матеріалів при їх виробництві. Керівник ряду проектів PhD і MS.

Член  міжнародної лазерної асоціації, 1994 р.

Член-кореспондент міжнародної академії природних наук, 2017 р.

Наукові інтереси, дисципліни:

Метрологія технологічних процесів в реальному часі. Методи та засоби вимірювання неелектричних величин, Конструювання приладів.

Публікації:
 1. V. I. Kravchenko, V. V. Taranov, V. M. Moskalev, Yu. L. Oboznenko, Yu. D. Opanasyuk, E. N. Smirnov,  Tunable laser with an in-resonator acoustooptic deflector // Pis’ma Zh. Tekh. Fiz. 1982,8, 174 –178.
 2. Таранов В.В, Кравченко В.И., Порицкий О.В. Устройство оптической записи информации Авторское свид.
 3. Бураков  В.С., Таранов  В.В.,  Шкадаревич А.П. Лазер на кристалле  сапфира с титаном  с ламповой накачкой  и  АО управлением параметрами генерации. Квантовая  электроника  ,18. № 1 (1991) с. – 5-7.
 4. Кравченко В.Й., Таранов В.В. Electronically tunable laser with automatic alignment along the Bragg angle. Q E , 21 (2)   Feb  1991. p- 186-189.
 5. В.В.Таранов .Перестраиваемый лазер. Авторское  свидетельство  № 1625309 Зарегистрирован 1 .10.1990 г.
 6. В.И.Кравченко, В.В.Таранов. Перестраиваемый лазер. Авторское свидетельство № 1586481 Зарегистр  15 апреля  1990.
 7. Пархоменко Ю.Н., Таранов В.В. Анализ составного акустооптического дефлектора. Квантовая  электроника , 1990, вып 39, с.49-58.
 8. Кравченко В.И., Таранов В.В. Эффект размножения спектральных компонент многочастотной генерации импульсного перестраиваемого лазера. – Письма в ЖТФ. т.12, в.22, 1986, с.1381
 9. Кравченко В.И., Таранов В.В.  Ткаченко В.Л. Влияние апертурных ограничений на стабильность длины волны  перестраиваемого лазера .  Квантовая электроника , 17,№ 7 (1990). С. 905-909.
 10. Таранов В.В., Галаган А.Я., Спосіб експрес діагностики, корекції функціональних змін організму дюдини та пристрий для  його здійснення. Патент на винахід  № 17058, пріоритет від 23.12.1993 р.
 11. Зубкова С.Т., Таранов В.В. Современные  медико-технические возможности  лазерной терапии. Фотобиология фотомедицина  т.3, №3,. 2000..с. 102-106.
 12. Таранов В.В. Пристрій для контролю, суміщення напрямку та поверхонь магістральних  трубопроводів. № 3271 .Патент на корисну модель,  опубліковано 15.11.2004, бюл. № 11/2004 Патент Украiни  на винахiд № 95040. Опубл. , бюл. № 12.
 13. G. Brost, J. Norman, S. Odoulov, K. Shcherbin, A. Shumelyuk, and V. Taranov, “Gain spectra of beam coupling in photorefractive semiconductors ,” J. Opt. Soc. Am. B 15, 2083-2091 (1998)
 14. V I Kravchenko , E G Levchenko , V V Taranov Electronically tunable laser with automatic alignment along the Bragg angle in an acoustooptic deflector Quantum Electronics 1991 Vol. 21 No. 2 p186-188
 15. V S Burakov, A A Demidovich, V I Kravchenko, P Ya Misakov, B K Sevast’yanov, V V Taranov, A P Shkadarevich Flashlamp-pumped Al2O3:Ti3+ crystal laser with acoustooptic control of the emission parameters Quantum Electronics 1991 Vol. 21 No. 1 p186-188
 16. A.E.Balakhnin, V.I.Bobrik, E.G.Levchenko, V.V.Taranov, V.L.Tkachenko and Yu.F.Tomashevskii Special features in measuring wavelengths of pulsed laser radiation using the IDV-3 gauge Izmeritelnaya Tekhnika, No. 12, pp. 22-23, December, 1990.
 17. Кравченко В.И., Таранов В.В.  Ткаченко В.Л. Влияние апертурных ограничений на стабильность длины волны  перестраиваемого лазера .  Квантовая электроника , 17,№ 7 (1990). С. 905-909.
 18. Таранов В.В., Кондратюк Н.В.,Патент  Российской  Федерации  № 2119705 « Перестраиваемый  лазер» Зарегистрирован  27.09.1998 г., Опубл. 27.09.98 , бюл. № 27.
 19. С.Г.Одулов , А.Н. Шумелюк, К В Щербин,  В.В.Таранов. Спектральные  характеристики  двухпучкового  взаимодействия в   полупроводниковых  кристаллах Ga As  ,  CdTe. Appl Opt . 1993
 20. И.З.Самасюк , А.П.Рязанов, В.В.Таранов.Лазеротерапия и апаратура для ее проведения. Журнал., Фiзiотерапiя та курортологiя.  1998., с 51-56 р.
 21. Таранов В.В “Малогабаритний фiзиотерапевтичний прилад”‘Єлектроніка та з вязок  № 2, с 103-104. Київ 2001 р.
 22. Таранов В.В , Зубчук В.И. “Вибiр бiотропних параметрiв низькоiнтенсивних лазеротерапевтичних комплексiв”, Електpoнікa та з вязок № 14, 2002 р. С 130..132. Київ.          
 23. Самасюк, В.В.Таранов., Лазеротерапiя та припади для здiйснення. Журнал  Фiзiотерапiя та курортологiя 2000 р.
 24. Таранов В.В ., Костяник Т.И. “Светодиодные матрицы и лазеры в терапии “Электроника и СВЯЗЬ., № 14, 2002
 25. Шимков       Г.И.,Таранов В.В.Применение светодионых матриц в терапевтической  практике. Тези 16 наукової конференцiя “Применение лазеров в медицине и в биологии” 2001 р. Журнал Фотобiологiя та фотомедицина, м. Харькiв ., № 2,2001 р., с 99.
 26. Зубчук В.И.,Таранов В.В.     “Биологическая        обратная связь в лазеротерапевтических комплексах. Тези в збiрнику 18 мiжнародної науково­-практичної конференцiї “Применение лазеров в медицине и в биологии”. С- 68. Ялта 2002 г.          
 27. Таранов В.В., Ярмолюк Е.В. Прохождение лазерног излучения через ткани. Сб-к труд. ХII международной конф. Применение лазеров в медицине и биологии. Харьков. 1999 г. с. 20-21.
 28. Таранов В.В., Крамаренко П.П., Ирейфедж Раед Исса. Малогабаритный лазерный терапевтический аппарат с оптическими насадками. Электроника и связь №8, т.1,-2000. -С 134-136.
 29. Taranov V., Brost G.,Norman J,  Odoulov S, Shcherbin K., A. Shumelyuk, “Gain spectra of beam coupling in photorefractive semiconductors ,” J. Opt. Soc. Am. B 15, 2083-2091 (1998)
 30. Taranov V.V., Shkadarevich A.P. Flashlamp-pumped Al2O3:Ti3+ crystal laser with acoustooptic control of the emission parameters Quantum Electronics 1991 Vol. 21 No. 1 p186-188
 31. A.E.Balakhnin, V.I.Bobrik, E.G.Levchenko, V.V.Taranov, V.L.Tkachenko and Yu.F.Tomashevskii Special features in measuring wavelengths of pulsed laser radiation using the IDV-3 gauge Izmeritelnaya Tekhnika, No. 12, pp. 22-23, December, 1990.
 32. Таранов В.В. Лазер на  сапфире  с титаном  з єлектронною зміною довжини хвилі .Тези конференції  «Проблеми імпульсної техніки». Миколаєв., 2001
 33. Таранов В.В. Пристрий для контролю та сумыщення  осей ы  поверхонь магыстральних трубопроводів. Патент Украiни  на винахiд № 95040. Опубл. , бюл. № 12.
 34. Зубкова  С.Т.,  Таранов  В.В. Сучасні медико-технічні можливості лазерної терапії.//Фотобіологія та фотомедицина., Харьків.,  № 3,4  2001 .С-.102-106.
 35.  Розуменко В.Д, Семенова В.М, Таранов В.В, Хоменко ОВ Доклиническое исследование эффективности нового типа импульсного неодимового лазера для термодеструкции опухолей головного мозга, 23-я Конференции по Лазерам в Медицине и Биологии, Харьков.2004.
 36. Розуменко В.Д., Таранов В.В. Интраопераційна  термодеструкція суператенторіальних гліом мозгу з використаннм  імпульсного лазера .// Фотобиология и фотомедицина . № 1 Харьков , 2001 ., С.-99.
 37.  Таранов В.В., Светодиодные  матрицы и лазеры в терапии. Электроника и и связь . №14, С.-97-98, Киев. 2002.
 38.  Розуменко В.Д., Таранов В.В. Интраопераційна  термодеструкція суператенторіальних гліом мозгу з використаннм  імпульсного лазера .// Фотобиология и фотомедицина . № 1 Харьков , 2001 ., С.-99.
 39.  В.Д.Розуменко В.Д., Таранов В.В. Холин В.В. Применение современных лазерных технологий в хирургии  глиальных опухолей головного мозга. Фотобiологiя та фотомедицина, Харькiв ., № 1,2. 2007 р., с 14-22.
 40.  Ляндрес И.Г., Назаренко П.Н., Таранов В.В.,  Шкадаревич А.П., Лазерные  хирургические  аппараты «Пульсар» «Диолаз» и возможности их применения в хирургии. Електроника  и связь. 2008г.
 41. Шимков Г.И., Таранов В.В. Терапевтические лазерные системы //Физиотерапия и курортология  N2, Евпатория 2005, С.- 83-87.
 42. Бабчик Ю.Н. Таранов В.В. Синдром дефекта у детей и возможности лазерного исправления. 24-ая Международная конференция по вопросам Лазеров в Медицине и Биологии, Ялта 2005, С.-17-21.
 43. Таранов В.В., Шимков Г.И. Терапия с использованием слабого тока. 23-я Международная конференция  лазеры в медицине и в биологии, 2004 p148-151.
 44.  Розуменко В.Д, Семенова В.М, Таранов В.В, Хоменко ОВ Доклиническое исследование эффективности нового типа импульсного неодимового лазера для термодеструкции опухолей головного мозга, 23-я Конференции по Лазерам в Медицине и Биологии, Харьков.2004.
 45.  Розуменко В.Д., Таранов В.В. Интраопераційна  термодеструкція суператенторіальних гліом мозгу з використаннм  імпульсного лазера .// Фотобиология и фотомедицина . № 1 Харьков , 2001 ., С.-99.
 46. Таранов В.В., Светодиодные диодные матрицы и лазеры в терапии. Электроника и  связь. №14, С.-97-98, Киев. 2002.
 47. Гуляр С.А.,Таранов В.В.,Лиманский Ю.П. Новые данные о физических характкристиках аппаратов Биоптрон .Сб статей Антология светотерапии. под  ред Гуляр С.А. Киев. 2009 г., С-756-779.
 48. Самасюк И.З., В.В.Таранов., Лазеротерапiя та припади для  її здiйснення. Журнал          Фiзiотерапiя та курортологiя. 2007 .№ 3 ,  С 12-17.м.
 49. Гончарук В.В., Лапшин В.Б., Чичаева М.А., Самсони-Тодоров А.О., Таранов В.В., Матвеева И.С., Гребенникова Т.В.,Чиквизадзе Г.Н.,Плетенев С.С.,Сыроешкин А.В. Научные основы и экспериментальный образец технологии оперативного контроля качества воздуха в приморских городах и курортных зонах// Химия и технология воды. 2011. – – Т. 33. В печати.
 50. Таранов В.В.; Гончарук В.В.; Сироєшкін А.В.; Самсоні-Тодоров О.О. Iндикатор для градуювання і калібрування лазерного дифракційного аналізатора // Патент Украiни  на винахiд № 95040. Опубл. 25.06.2011, бюл. № 12.
 51. Каладзе Н.Н., Таранов В.В. Ультрофиолетовое излучение  и его измерение/ Вестник физиотерапии и курортологи, — 2011г, № 1 – С. 89-92.
 52. Гончарук В.В., Лапшин В.Б., Чичаева М.А., Самсони-Тодоров А.О., Таранов В.В., Матвеева И.С., Гребенникова Т.В., Чиквизадзе Г.Н., Плетенев С.С., Сыроешкин А.В. Научные основы и экспериментальный образец технологии оперативного контроля качества воздуха в приморских городах и курортных зонах// Химия и технология воды. 2011. Т. 33. № 6. – С. 601-614..
 53. Каладзе Н.Н.,.Таранов В.В. Измерение  УФ излучения  и его  дозирования. Фотобиология и фотомедицина , 2010г.–№ 3,4.С.98-101.
 54. Таранов В.В.,Самсони-Тодоров А.О,.Сыроешкин А.В. Лазерный экспрсс метод анализа конденсированых сред// Тезисы межд.конф. «Лазеры в медицине и в биологии». Судак, 6-8 октября 2011 г. С. 146-148.
 55. V.V. Goncharuk, V.B. Lapshin, T.N. Burdeinaya, T.V. Pleteneva, A.S. Chernopyatko, I.D. Atamanenko, A.S. Ul’yantsev, E.V. Uspenskaya, A.O. Samsoni-Todorov, V.V. Taranov, G.M. Nikolaev, A.A. Kavitskaya, I.Yu. Romanyukina, R.V. Prikhod’ko, E.A. Orekhova, V.A. Yaremenko, A.S. Kotel’chuk, and A.V. Syroeshkin. Physicochemical Properties and Biological Activity of the Water Depleted of Heavy Isotopes // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2011. – Vol. 33, No.1. – P. 8-13.
 56. В.В. Гончарук, В.Б. Лапшин, Т.Н. Бурдейная, Т.В. Плетенева, И.Д. Атаманенко, А.С. Ульянцев, Е.В. Успенская, А.О. Самсони-Тодоров, В.В. Таранов, Г.М. Николаев, Т.В. Кармазина, А.С. Чернопятко, А.В. Сыроешкин. Физико-химические свойства и биологическая активность воды, обеднённой по тяжёлым изотопам // Химия и технология воды. – 2011. – Т. 33, №1. – С. 15-25.
 57. Лапшин В.Б., Гончарук В.В., Гребенникова Т.В., Широков Е.В., Семенов Д.С., Морозов В.Н., Плетенев С.С., Самсони-Тодоров А.О., Таранов В.В., Плотникова Н.В., Фролова Е.Ю., Сыроешкин А.В. Эхо солнечных бурь и галактических событий у поверхности Земли // Труды Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.  – 2010. – Вып. 89. – С. 69-79.
 58. В.В. Гончарук, А.О. Самсони–Тодоров, В.В. Таранов, Е.В. Лесников, В.Ф. Чистюнин, Е.А. Орехова, А.В. Сыроешкин. Лазерный экспресс-метод диагностики водных и воздушных сред// Электроника и связью 2010. Т. 2(55). С. 161-166.
 59. В.В. Гончарук, А.О. Самсони–Тодоров, В.В. Таранов, Е.В. Лесников, В.Ф. Чистюнин, А.В. Сыроешкин. Устройство для определения частиц// Патентная заявка РФ № 2010130723.28 (043506) от 21.07.2010.
 60. В.В. Гончарук, В.Б. Лапшин, М.А.Чичаева, С.С. Плетенев,  А.О. Самсони-Тодоров, В.В. Таранов, И.С.Матвеева, Г.Н.Чиквиладзе, Т.В.Гребенникова А.В. Сыроешкин. Система оперативного контроля качества  воздуха в приморских городах и курортных зонах: загрязнение приводного слоя амосферы морскими аэрозолями // Химия и технология воды. – 2012. – Т. 34, №2. – С. 131-146.
 61. Таранов В В, Галаган О. Я., Пристрій для електротерапії №  67052,  опубл 25.01.2012.  МКІ A61H 39/00, A61N 1/02
 62. Е.А.Орехова, В.В.Таранов, В.В.Гончарук. Влияние тяжелого изотопа водорода на  кластерообразование // ХIV Международная  научно-техническая  конференция» Наукоемкие  химические технологии-2012» 21-25 мая  2012 года .Тезисы  докладов  -М.: Изд-во  МИТХТ, 2012 .-С.80.
 63. Express method of control impurities in aqueous environments / V. Goncharuk, V. Taranov, E. Orekhova, M. Benyuk, T. Trutinina, A. Siroeshkyn // XXXII International Scientific Conference Electronics and Nanotechnology, 10 – 12 Apr. 2012.: Вook of proceedings. – Kyiv: NTUU “KPI”, 2012. – P. 186–187.
 64. Гончарук В.В. Коваленко  В.Ф., Самсони-Тодоров А.О. А.Л.Морозова, Зарицкий К.О., Таранов В.В. А.В.Сыроешкин Комплексная оценка токсичности морской воды в акватории Карадагского природного заповедника.,Симферополь .2014 г
 65. Таранов В.В. Дозиметер для ультрафиолетовой  радиации. //VI межд. Антарктической конф Тезисы докл., Киев, Украина 2013, С.-253.
 66. Мальченко Ю.А.,Бобров С.А.Таранов В.В //VI межд. Антарктической конф., Киев, Украина 2013, С.-186.Тезисы докл.
 67. Мальченко Ю.А., Боброва С.А., Таранов В.В., Кузнецов А.С. Экспериментальный автономный мониторинг размерных характеристик аэрозолей в прибрежных районах Крыма. // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зоны комплексно е использование ресурсов шельфа: Сб. научн. тр. Вып.27 НАН Украины, МГИ, ИГН, ОФ ИнБЮМ. – С.38
 68. Таранов В.В.Розуменко В.Д.,Назаренко П.Н. Лазерная  медицинская  аппаратура  и биофизические  основы ее применения. // Тезисы докладов  Межд. Конф. «Лазеры в медицине и в биологии». Ялта 2-5  октября 2013 г. С. 210-214.
 69. Таранов В.В., Гончарук В.В. Сыроешкин А.В.Экспресс-измеритель оптических неоднородностей в жидких и газообразных средах . В работе
 70. Таранов В.В.Экспресс-мониторинг аэрозолей и ультрафиолетового излучения .Тезисы  докл  научно-практич конференции «Климатолечение – итоги и перспективы.Евпатория ,2014г
 71. Автоматична реєстрація оптичних неоднорідностей водного середовища / А.Ю. Курлянцева, В.В. Таранов // Збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи». – Київ, 23 – 24 квітня 2014 року. – С. 57 – 58.
 72. Оценка влияния лазерного облучения на изменения структуры воды / А.Ю. Курлянцева, В.В. Таранов // Материалы ХХХХI Международной научно-практической конференции «Применения лазеров в медицине и биологии». – Харьков, 28 – 31 мая 2014 года. – С. 151 – 152.
 73. Обнаружение неоднородностей водной среды / В.В. Гончарук, А.Ю. Курлянцева, В.В. Таранов // Химия и технология воды. – 2014. – Т. 36, № 5. – С. 383 – 392.
 74. Неоднорідності рідкого середовища під впливом температури / В.В. Таранов, А.Ю. Курлянцева // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми хімії і хімічної технології». – Київ, 20 – 21 листопада 2014 року. – С. 52 – 53.
 75. Экспресс-определение концентрации примесей в жидких средах / В.В. Таранов, А.Ю. Курлянцева // Матеріали ХХХХIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». – Яремче, 11 – 13 грудня 2014 року. – С. 163 – 165.
 76. Detection of heterogeneities of water medium / V.V. Goncharuk, A.Yu. Kurlyantseva, V.V. Taranov // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2014. – Vol. 36, Iss. 5. – P. 205 – 210.
 77. Express method for control of impurities in aqueous environment / V.V. Goncharuk, V.V. Taranov, A.Yu. Kurliantseva // Interdisciplinary Scientific Conference “ADAPTATION STRATEGIES OF THE LIVING SYSTEMS”. – Novy Svet, 12 – 17 May 2014. – P. 10 – 11.
 78. Registration of structural changes of water under influence of physical factors / V.V. Taranov, A.Yu. Kurliantseva // International Conference on Optoelectronic Information Technologies “PHOTONICS – ODS”. – Vinnytsia, 20 – 23 April 2014. – P. 7.
 79.   Курлянцева А.Ю., Таранов В.В. Дисперсійний аналіз водного середовища // VII Міжнародна Антарктична Конференція «Антарктичні дослідження: нові горизонти та пріоритети». – Київ, 12 – 14 травня 2015 року.  С. 151 – 152.
 80. В. Таранов, А. Курлянцева . Вісник Львівського університету. Серія хімічна. 2016. Випуск 57. Ч. 1. С. 226–231 Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. 2016. Issue 57. Pt. 1. P. 226–231
 81. Гончарук В.В., Таранов В.В., Нифонтова Л.С., Курлянцева А.Ю. Разработка аппаратуры для фотометрического экспресс-определения концентрации нитратов в воде. // Химия и технология воды. – 2017. – Т. 39, №1. – С 1-11.
 82. Taranov V. Granulometric composition of marine and coastal aerosols. Тези конференції 8 Міжнародної Антарктичної конференції, Київ. 2017 р -С 170-171.
 83. Таранов В.В. Пристрій для фотометричного визначення нітратів у водних розчинах. Патент  України  № 116728. Бюл.№ 11, 2017 р.
 84. Таранов В.В. , Гончарук В.В. Пристрій для визначення часток МПК: G01N 15/02, G01N 21/01 №  122334.Опубліковано: 10.01.2018.
 85. В.В.Таранов , О.А.Наконечній, Н.М. Защепкіна . Застосування барвників визначених концентрацій в якості опорниз зразків реєстрації квантового виходу люмінесценції. Вісник Хмельницького національного університету, № 4, 2018, -С 113-120.
 86. Taranov V. MULTICHANNEL OPTICAL RADIATION POWER METER. Materials XLIX International Scientific and Practical Conference. Application of Lasers  in Medicine and Biology. Hajduszoboszlo, Hungary 2018.-Р 240-242.
 87. Zaschepkina N.M., Taranov V.V., Nakonechny O.A. IMPROVEMENT OF EXPRESS-METHODS OF IDENTIFICATION AND VARIETAL ANALYSIS OF SAMPLES OF SUNFLOWER OIL BY MEANS OF PHOTOSTIMULATED LUMINESCENCE. Materials XLIX International Scientific and Practical Conference. Application of Lasers  in Medicine and Biology. Hajduszoboszlo, Hungary 2018.-Р 234-239
 88. Защепкіна Н.М., Таранов В.В., Наконечний О.А., Довгалюк Р.Ю. Кількісна експрес-оцінка гумінових та фолієвих компонент у водних розчинах методами фотостимульованої люмінесценції/ //Фотобіологія та фотомедицина, т.15, № 2(25) Харків, 2018, Україна.  С.63-70.
 89. Защепкіна, В.В. Таранов, О.А. Наконечний, Р.Ю. Довгалюк Застосування барвників визначених концентрацій в якості опорних зразків реєстрації квантового виходу люмінесценції /Н.М. //Вісник ХНТУ. – №4. – 2018 (V.263). – С.113-120.
 90. Защепкіна Н.М., Таранов В.В, Наконечний О.А. Контроль інформативних показників моторних олив засобами і методами люмінесцентної спектрометрії. /Н.М.Защепкіна, // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки».: ЛНТУ – 2018. – Вип. 62 (№6) – С. 52-61.
 91. Защепкіна Н.М. Застосування люмінесцентних методів аналізу в експрес-метрії сортових якостей моторних олив. /Н.М. Защепкіна, В.В. Таранов, О.А. Наконечний// Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво». м. Луцьк, 15-15 листопада 2018 р. ЛНТУ. – С. 91-94.
 92. Таранов В.В. Розмірний спектр мікрогених структур як фізико-хімічний стан рідинної системи.    ВІСНИК ХНТУ №3 (66) , Вип 2,Херсон. 2018 г. С.93-101.
 93. Taranov. “Analysis of the effect of concentration and magnetic field on bioactivity of humic acids from position of open non-equilibrium systems” // Environ Technol. 2019 Mar 13:1-7
 94.  S. A. Dolenko, A.M. Kravchenko, V. V. Vember, V. V. Abramov, V. V. Taranov.  Impact of Humic Acids on Survival of Microorganisms of Different Groups in the Aquatic Medium // Hydrobiological Journal. –  2019. – V. 55. N5. – P. 57-64. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i5.50.
 95. Таранов В.В. Єкспрес-контроль фізико-хімічних показникив. Матеріали 50-ої ювілейної Міжнародної  науково-практичної конференції «Застосування лазерів у медицині та біології». — Харків, 2019. С 288-291.
 96. Н.М. Защепкіна, В.В. Таранов, О.А. Наконечний// Сучасні методи експертизи соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризації.
 97. Н.М. Защепкіна, В.В. Таранов, О.А. Наконечний Контроль якості фритюрних олій вибраними оптичними методами аналізу. Матеріали Украінсько-Польского наукового діалога.16-19 жовтня 2019р.м. Хмельницький, С. 52-54
 98. Защепкіна Н.М. Програмний додаток контролю дисперсності розчинів / Н.М. Защепкіна, Д.С. Мельниченко, О.В. Довга // XIX Міжнародна науково-технічна конференція“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ,Україна, – 2020 р. 
 99.  Таранов В.В. Визначення показників якості фритюрних олійних сумішей /В.В. Таранов, О.А. Наконечний, К.А. Кузьменко// XIX Міжнародна науково-технічна конференція“ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, 13-14 травня 2020 року, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ,Україна, – 2020 р.   
 100.  Zashchepkina N. Quality control of frying oils by selected optical methods of analysis /Zashchepkina N., Taranov V., Nakonechnyi O.// Actual problems of modern science. Monograph: edited by Skyba M., Topolinski T., Musial. J., Polishchuk O. – 2019, pp. 288-298.
 101. Защепкіна Н.М. Сучасні методи експертизи соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризації / Н.М. Защепкіна, М.О. Маркін, В.В. Таранов, О.А. Наконечний // Прикладні питання математичного моделювання, ХНУ.- 2019 р – Т.2(№ 1) – С. 53-65 (Index Copernicus) DOI:https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-4
 102. Таранов  В.В.,Гуляр  С.А.:    Заявка  на  Патент  Евро Submission number 8005791 PCT application number PCT/EP2019/079653 Date of receipt 30 October 2019 Receiving Office European Patent Office, The Hague