Диплом Доктора філософії Ганна Дорожинська

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспірантку Дорожинську Ганну Василівну та її наукового керівника лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки професора Маслова Володимира Петровича з отриманням диплому доктора філософії.

Захист дисертації Ганна Дорожинська

Колектив кафедри інформаційно-вимірювальних технологій вітає аспірантку Дорожинську Ганну Василівну та її наукового керівника лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки професора Маслова Володимира Петровича з успішним захистом дисертаційної роботи «Підвищення метрологічних характеристик сенсора на основі явища поверхневого плазмонного резонансу» за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування.

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Назва програми: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Проєкти освітніх програм

Громадське обговорення проєкту ОП бакалавра “Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки”