Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу на освітній рівень магістра за освітньою програмою підготовки «Інформаційні вимірювальні технології» – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вибіркові дисципліни 2020-2021 навчального року – Іноземна мова

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України є формування практичного володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації.