Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю

Володарський Є. Т., Кухарчук В. В., Поджаренко В. О., Сердюк Г. Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2001. – 219 с.

Статистична обробка даних

Статистична обробка даних [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Т. Володарський, Л. О. Кошева. – К. : Кн. вид-во НАУ, 2008. – 307 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 305.

Статистичний аналіз даних вимірювань

Статистичний аналіз даних вимірювань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. С. Єременко, Ю. В. Куц, В. М. Мокійчук, О. В. Самойліченко. – Київ : НАУ, 2013. – 320 с. – Назва з екрана.

Інтелектуальні засоби вимірювальної техніки

Н.А.Яремчук Навчальний посібник Том 1 Методологія інтелектуальних засобів вимірювальної техніки