Програмування баз даних

Добролюбова, М. В. Програмування баз даних: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 275 с.

Програмування баз даних

Добролюбова, М. В. Програмування баз даних. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова, М. В. Філіппова, О. М. Маркіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,22 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 164 с.

Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування

Добролюбова, М. В. Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,8 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 417 с.

Обчислювальна техніка та програмування

Добролюбова, М. В. Обчислювальна техніка та програмування. Процедурна складова мови С# [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / М. В. Добролюбова, М. О. Маркін, М. В. Філіппова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,93 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 154 с.

Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування

Обчислювальна техніка, основи алгоритмізації та програмування [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», спеціалізацій «Інформаційні вимірювальні технології та системи» і «Метрологія та вимірювальна техніка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. В. Добролюбова. – Електронні текстові дані (1 файл: 22,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 310 с.

Практичний курс програмування мовою С++

Практичний курс програмування мовою С++ [Текст]: навч. посіб. / В. П. Зінченко, М. Д. Гераїмчук, Н. П. Зінченко та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2008, – 216 с.

Теорія електричних кіл і сигналів

Теорія електричних кіл і сигналів [Текст]: Навчальний посібник / Ю. М. Туз, Ю. С. Шумков // За заг. ред. Ю.М. Туза. – К.: “Корнійчук”, 2012. – 448 с.

Основи метрології та вимірювальної техніки

Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст]: у 2 т. : навч. посіб. / В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2013.

Цифрові вимірювальні прилади

Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мокійчук В.М. Цифрові вимірювальні прилади: Комп’ютерний лабораторний практикум: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. НАНУ В.П.Бабака. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 168 с.
ISBN 966-598-282-6

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади

Єременко В.С. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади: навч. посібник / В. С. Єременко, О. В. Монченко. К. : НАУ, 2018. – 152 с.
ISBN 978-966-932-092-6