Інформація про викладачів дисципліни “Загальна фізика”

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Загальна фізика НПП, що забезпечують викладання Генкін Олексій Михайлович Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП genkin_a@ukr.netTelegram: Олексій Генкін Короткий опис дисципліни (програмні цілі)   Форми та технології навчання   Посилання на робочу програму (силабус) та РСО   Посилання на ресурс, де розміщені навчальні …

Інформація про викладачів дисципліни “Інженерна графіка”

В результаті вивчення курсу студент має отримати знання, досвід роботи та свідомого застосування методів геометричного моделювання просторових форм, використання стандартів при виконанні робочих та складальних креслеників, спеціфікацій.