Інформація про викладачів дисципліни “Загальна фізика”

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Загальна фізика НПП, що забезпечують викладання Генкін Олексій Михайлович Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП genkin_a@ukr.netTelegram: Олексій Генкін Короткий опис дисципліни (програмні цілі)   Форми та технології навчання   Посилання на робочу програму (силабус) та РСО   Посилання на ресурс, де розміщені навчальні …

Інформація про викладачів дисципліни “Інженерна графіка”

В результаті вивчення курсу студент має отримати знання, досвід роботи та свідомого застосування методів геометричного моделювання просторових форм, використання стандартів при виконанні робочих та складальних креслеників, спеціфікацій.

Інформація про викладачів філософських вибіркових дисциплін

Інформація про викладачів філософських вибіркових дисциплін