Регламенти дистанційної роботи у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі;
Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі