Про нагородження

Вітаємо з відзнаками Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність!

Основи метрології та вимірювальної техніки

Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст]: у 2 т. : навч. посіб. / В.Д.Ціделко, Н.А.Яремчук, С.А.Затока та ін. – К. : НТУУ “КПІ”, 2013.

Цифрові вимірювальні прилади

Бабак В.П., Єременко В.С., Куц Ю.В., Мокійчук В.М. Цифрові вимірювальні прилади: Комп’ютерний лабораторний практикум: Навч. посібник / За ред. чл.-кор. НАНУ В.П.Бабака. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 168 с.
ISBN 966-598-282-6

Аналогові та цифрові вимірювальні прилади

Єременко В.С. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади: навч. посібник / В. С. Єременко, О. В. Монченко. К. : НАУ, 2018. – 152 с.
ISBN 978-966-932-092-6

Єременко Володимир Станіславович

Посада: завідувач кафедри Науковий ступінь:  доктор технічних наук Вчене звання: доцент Контакти: ivtpbf@gmail.com, 0(44) 204-98-97 Персональна сторінка викладача Закінчив Київський політехнічний інститут у 1984 р., спеціальність інформаційно-вимірювальна техніка, кваліфікація: інженер-електрик. Доктор технічних наук (2017 р.), наукова спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи і компоненти, тема дисертації «Комп’ютеризовані системи діагностування виробів із …

Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів

Галаган, Р. М. Ультразвуковий контроль відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів [Електронний ресурс] : монографія / Р. М. Галаган, В. С. Єременко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові данні (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 116 с. – Назва з екрана.

Статистичний аналіз даних вимірювань

Статистичний аналіз даних вимірювань [Електронний ресурс] : навчальний посібник / В. С. Єременко, Ю. В. Куц, В. М. Мокійчук, О. В. Самойліченко. – Київ : НАУ, 2013. – 320 с. – Назва з екрана.

Моделі та міри у вимірюваннях

Моделі та міри у вимірюваннях [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Бабак, В. С. Єременко, Ю. В. Куц, М. В. Мислович, Л. М. Щербак ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,05 Мбайт). – Київ : Наукова думка, 2019. – 197 с. – Назва з екрана.