Вибіркові дисципліни 2021-2022 навчального року – Актуальні проблеми азійських спільнот

Актуальні проблеми азійських спільнот – посилання на лекційні та практичні заняття

Нормативні дисципліни 2021-2022 навчального року – Основи здорового способу життя

Основи здоровго способу життя – посилання на лекційні та практичні заняття

Вибіркові дисципліни 2021-2022 навчального року – Психологія

Представлені інформаційні картки вибіркових дисциплін 2021-2022 навчального року з Психології для студентів 2-го курсу бакалаврату

Інформація про викладачів дисципліни “Загальна фізика”

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту) Загальна фізика НПП, що забезпечують викладання Генкін Олексій Михайлович Контактні телефони та посилання на соціальні мережі НПП genkin_a@ukr.netTelegram: Олексій Генкін Короткий опис дисципліни (програмні цілі)   Форми та технології навчання   Посилання на робочу програму (силабус) та РСО   Посилання на ресурс, де розміщені навчальні …

Інформація про викладачів дисципліни “Інженерна графіка”

В результаті вивчення курсу студент має отримати знання, досвід роботи та свідомого застосування методів геометричного моделювання просторових форм, використання стандартів при виконанні робочих та складальних креслеників, спеціфікацій.

Вибіркові дисципліни 2020-2021 навчального року – Іноземна мова

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України є формування практичного володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації.

Вибіркові дисципліни 2020-2021 навчального року – Актуальні проблеми азійських спільнот

Вибіркові дисципліни 2020-2021 навчального року – Актуальні проблеми азійських спільнот

НПП, що забезпечують викладання:

Кутуєв Павло Володимирович, Казьмірова Оксана Миколаївна

Інформація про викладачів філософських вибіркових дисциплін

Інформація про викладачів філософських вибіркових дисциплін