Стаценко Олексій Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь:  кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Контакти: stacenko.ov.aed@gmail.com, o.statsenko@kpi.ua

Персональна сторінка викладача на intellect.kpi.ua

Посилання на профілі:

https://scholar.google.com/citations?user=QpmsyeIAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0001-8730-2789

В 2003 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю “Електронні системи” та отримав кваліфікацію магістра з електроніки.

В 2012 році захистив дисертацію на тему: “Електромеханічні системи з підвищеним співвідношенням “момент–струм” при частотно-струмовому керуванні” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності “Електротехнічні комплекси та системи”.

В 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри електроніки та електротехніки.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює з 2017 року.

Наукові інтереси: цифрові системи керування, перетворювачі електричної енергії, системи електроприводу з асинхронними двигунами, визначення характеристик та параметрів електротехнічних пристроїв та систем.

Викладає дисципліни: Моделювання інформаційно-вимірювальних систем, Електротехніка, Аналогові пристрої ІВТ, Автоматизація проектування ІВС, Цифрова обробка сигналів.

Останні публікації:
  • Стаценко А.В. Модель асинхронного двигателя для анализа энергетических показателей в программной среде MATLAB Simulink / O.V. Statsenko// Сolloquium-journal, – 2018, – №1(12) – pp. 27-33.
  • Statsenko O.V. Inverter of the automated system for determining the characteristics of semiconductor devices / O.V. Statsenko, Ye.L. Shylin // Electronics and Control Systems, – 2018. –  № 2(56): pp. 92-98.
  • Statsenko O.V. Adjustable load for automatic testing of DC power supply / O.V. Statsenko, D.S. Nedashkivsky // Electronics and Control Systems, – 2018. –  № 4(58): pp. 101-108.
  • Statsenko O.V. Regenerative electronic load for uninterruptible power source testing / O.V. Statsenko // Electronics and Control Systems, – 2019. –  Vol. 4, No 62: pp. 83-89.
  • Стаценко О.В. Ідентифікація параметрів асинхронних електричних двигунів для задач керування та діагностики / В.Д. Захарченко, О.В. Стаценко // Збірник тез доповідей XІХ Міжнародної науково-технічної конференції “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи”, К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 13 – 14 травня 2020 р., – 2020. – С.171-172.
  • Shevchenko K.L. Enhancement of measuring accuracy of the mobile object’s speed // K.L. Shevchenko, O.V. Statsenko, O.V. Kozyr // Conference proceedings “Global science and education in the modern realities”, August 26-27, 2020, pp.46 – 49.
  • Features of the energy-efficient battery charging device construction / O.V. Kozyr, O.V. Statsenko, K.L. Shevchenko // Сolloquium-journal
  • Surface inclination measurement with the use of MEMS accelerometers / O.V. Kozyr, V.S. Kuzʹmenko, O.V. Statsenko, K.L. Shevchenko // Electronics and Control Systems.

Виконує обов’язки куратора групи ПА-81.