Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Назва програми: «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Назва програми (англ.): «Mertology and Information-Measuring Technology»

Спеціальність: 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування

Кваліфікація: доктор філософії за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»